reklama

S jakými poplatky se při fondovém investování setkáte

redakce dne 08. 10. 2021 - 00:00

S investováním souvisí poplatková struktura. Existuje základní dělení odměn investičních společností.

Zatímco u vkladových produktů jako jsou spořící účty, termínované vklady nebo vkladní knížky na vás žádné poplatky za vedení nečekají, u investování je tomu jinak. Lze narazit na celou řadu poplatků, které je vhodné znát a mít jasno v pojmech.

Poplatky u podílových fondů

U otevřených podílových fondů se platí pravidelný poplatek za správu. Naleznete-li v prospektu fondu zmínku o poplatcích manažerských, obhospodařovacích nebo správcovských, znamená to jediné – ročně placená odměna pro správce fondu, který je investiční společnost.

Podle výše správcovského poplatku lze odhadnout, zda je fond řízený aktivně nebo pasivně.

Aktivní správa znamená, že na konkrétní podílový fond dohlíží portfolio manažer, který se na denní bázi stará o podkladová aktiva – nákupy a prodeje investičních titulů, ze kterého je fond složený. Bedlivě sleduje trh a reaguje na příležitosti a hrozby, které plynou pro fondové podílníky. Díky tomuto přístupu platí, že pro akciové fondy jsou poplatky povětšinou vyšší. Akciové fondy mají nastavený manažerský poplatek na zhruba dvě procenta, realitní fondy okolo 1,5 až dvěma procenty ročně.

Čtěte také: Výše poplatků při investování do podílových fondů

Naopak nižší poplatky znamenají, že je fond řízen pasivně. Nejčastěji jsou aktiva navázána na konkrétní index nebo koš (výběr) akcií nebo dluhopisů. U nich se nemění příliš často složení indexu, tudíž jsou poplatky nižší. Bývají stanovené na zhruba jednom procentu. V případě výkyvu na trhu, například výrazné ztrátě konkrétního akciového titulu nebo tržního segmentu, reaguje správce fondu s prodlevou. U těchto fondů, které jsou navázány na fond obchodovaný na burze (ETF) je roční poplatek okolo procenta.

Správcovské poplatky vs výnos

Má-li váš fond výnos například pět procent, jde o konečný výnos pros vás – fond si poplatek již odečetl.

Vstupní poplatky

Vstupní poplatky jsou investičním nešvarem. V praxi znamenají, že z každé investované sumy se strhne poplatek. Máte-li nastavené pravidelné investování do podílového fondu ve výši tisíc korun a fond požaduje dvouprocentní vstupní poplatek, z každé tisícikoruny si vezme 20 korun. Vy tak máte pro investici pouze 980 korun.

Čtěte také: Kam pravidelně investovat 1000, 5000 a 10 000 korun?

Aby se vám lépe počítalo, kolik peněz jste do fondu nainvestovali, poradíme vám jednoduchý trik. Navyšte o poplatek vstupní investici. Nejde však o dvě procenta plus nýbrž o 2,1 procenta. Z investované částky 1020 korun si fond strhne dvě procenta, tj. 20,40 koruny. Proto je dobré navýšit částku na 1021 koruny. Bezpečně se vám zainvestuje tisícikoruna.

Výstupní poplatky

Výstupní poplatky nejsou oproti těm vstupním tolik rozšířené. Výstupní a vstupní poplatek se do výnosu fondu nezapočítává, výkonnostní ano.

Poplatek ze zisku

Výkonnostní nebo též success fee je poplatek hrazený při dosažení určité výše výnosu. Často se setkáte například s deseti nebo 20procentním success fee, který se strhává z dosaženého výnosu.

Čtěte také: Jak (ne)vybírat podílové fondy

Poplatky samy o sobě nejsou špatné. Nahlížejte na ně jako odměnu za službu, kterou vám daný fond nebo investiční společnost prokazují. I bez aktivní správy vašich investic musí správce fondu z něčeho žít, hradit mzdy zaměstnanců, nájem a další obvyklé náklady. Přemrštěnou výši poplatku získáte srovnáním více stejných aktiv – například akciových fondů.