Důchodci jako vítězové koronaviru

Důchodci jsou jedinou sociální skupinou, která v době mimořádných opatření vlády během koronavirového nouzového stavu vyhrává.

Lidé starší věku 65 let vycházejí jednoznačně ze současných nouzových opatření nejlépe. Byť za cenu, že jsou nejzranitelnější skupinou obyvatel, pro kterou platí celá řada omezení. Na několika příkladech z poslední doby si ukažme, co senioři získali.

Nakupování důchodců

Nouzové opatření zavedlo pro důchodce pevně určený čas k nakupování. Mohou tak jít do obchodu od 8 do 10 hodin. Zákazníci z řad nepenzistů by v tomto časovém okně neměli do obchodů chodit. I když jde o direktivní nařízení vlády, ochrana nejzranitelnější skupiny ve společnosti v tomto případě dává smysl. Dodržování otevírací doby pro důchodce je rozumným opatřením před zbytečným zvyšováním nákazy mezi touto významnou sociální skupinou.

Uzavření domovů důchodců

Druhým smysluplným ochranářským krokem je zrušení návštěv domovů důchodců pro jejich rodinné příslušníky. Drsné opatření izoluje nejstarší obyvatele společnosti. Opatření je před nákazou koronavirem do určité míry ochrání. Rizikem pro seniory jsou zaměstnanci těchto zařízení a dobrovolníci.

Sympatické prohlášení je to od německé kancléřky Angely Merkelové, aby mladí lidé dočasně své prarodiče nejezdili navštěvovat.

Seniorům pomáhají skauti

Dobrovolníci vypomáhající v domově důchodců a dalších podobných zařízeních jsou vítanou pomocí, přesto i oni pro seniory představují zdravotní riziko. Obě pečující skupiny, zaměstnanci i dobrovolníci, vykonávají svou činnost v souladu ochrany svého zdraví, i zdraví klientů sociální péče.

Velice dobře to ukazuje aktivita Junáka – českého skauta, z. s., který přes svou širokou členskou základnou nabízí dobrovolníky pro domovy seniorů. Podmínkou je dosažení věku 18 let, členství v Junáku, dobrý zdravotní stav, ochota pomoci a dodržování všech zásad pro bezpečnou pomoc pro obě strany.

Televizní kanál ČT3 pro seniory

Senioři získali nový televizní kanál ČT3, který zařídila Česká televize. Vysílá od 23. března 2020 každý den od 9 do 17:25 hodin. Naladíte ho v novém standardu DVB-T2. Je šířený ve standardním terestrickém vysílání, dále v satelitu a kabelovém vysílání.

ČT3 je zaměřený na bohatou programovou nabídku z televizního archivu České televize. Mezi další pořady patří tematické magazíny a základní informační servis. Televizní program ČT3 má za cíl důchodcům překonat těžké období sociální izolace.

Sociální izolace

Uvedené tři příklady plošné i cílené pomoci mají usnadnit seniorům a seniorkám sociální izolaci, ve které se proti své vůli ocitli. Stejně jako žáci a studenti mateřských, základních, středních, jazykových, vyšších odborných a vysokých škol a univerzit, budou důchodci do běžného chodu společnosti vpuštěni až jako poslední.

Přihlaste se k odběru novinek