reklama

Důchodová kalkulačka na MPSV.cz se přiblížila budoucí realitě

redakce dne 04. 03. 2013 - 00:00

„Drobné“ úpravy směrem k „horšímu“ se dočkala důchodová kalkulačka umístěná na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.
 

Na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR byla již před nějakým časem zveřejněna kalkulačka, ve které si každý může spočítat budoucí důchod.

Milena a penze

Představme si, že si chce třicetiletá žena Milena propočítat budoucí starobní důchod. Do kalkulačky zadá rok narození 1983, dále navolí, že je bezdětná. Ostatně u jejího data narození se už nebere v potaz odchod do důchodu podle počtu vychovaných potomků. Do položky hrubá mzda vepíše částku 40 tisíc korun. Naposledy vybere průměrný výnos. My jsme počítali s nejnižší možnou variantou 1,5 procenta. Klikne na tlačítko Vypočítat a zjistí, že důchod z prvního pilíře bude činit 15 397 korun. Pokud vstoupí do pilíře druhého, bude se moci těšit na celkovou rentu ve výši 16 328 Kč.

Milena dále zjistí, že řádný odchod do důchodu jí čeká při dosažení věkové hranice 68 let, což znamená, že si musí ještě 39 let počkat.

Až dosud to byla selanka.

Jenže po zaškrtnutí možnosti Chcete v kalkulačce zohlednit předpoklad o poklesu státního důchodu? dojde ke snížení budoucího starobního důchodu. V našem případě pak o 52 procent v případě starobního důchodu plynoucího z prvního pilíře a 60,9 procenta z pilíře druhého.

Dramatický pokles státních důchodů

Co se vlastně stalo? Ministerstvo práce a sociálních věcí začalo do výsledků projektovat budoucnost. Zatím jde pouze o hrubý odhad stanovený na základě předpovědí, které jsou známy již dnes. Predikce vycházejí z demografie a z ní plynoucího vývoje trhu práce za tři a více dekád.

Tak se stane, že zatímco má Milena silně nadprůměrný příjem, její důchod bude činit pouhých 8 083 korun (jen první pilíř), případně 9 953 korun (první a druhý pilíř). Ačkoliv to není příliš přesné, můžeme propočítat i procentní poměr mezi Mileninou aktuální čistou mzdou a budoucím důchodem, který činí 27,2 procenta nebo 33,5 procenta. Opět v návaznosti na tom, jestli mladá žena vstoupí do druhého pilíře.

V současné době pobírá Milena čistou mzdu 29 630 korun. Bude-li chtít prožít stáří v dostatku a blahobytu, bude si muset začít odkládat peníze na penzi již dnes.

Sen socialistů: Rovný důchod jako základ

Za tři desítky let se řada obyvatel konečně dočká návratu rovnosti. Tím bude rovný důchod. Avšak nepůjde o žádný výdobytek sociálního státu, nýbrž o základní sociální dávku ve stáří. Tu navíc dostane každý, kdo splní předem dané podmínky – důchodový věk a příslušnou délku doby pojistného. Ve hře je ještě tzv. dodatečný důchod, který bude nadstavbou rovného důchodu.

Cílem důchodové reformy je, aby na tuto důchodovou „nadstavbu“ dosáhla alespoň polovina budoucích seniorů. Dodatečný důchod pak dosáhne mezi 25 až 33 procenty rovného neboli základního důchodu. V tomto případě by tak Milena mohla od státu získat něco mezi 10 103 až 13 237 korunami. Rozsah je dán tím, jestli bude Milena pobírat důchod pouze z prvního anebo i z druhého pilíře.