reklama

Důchodová knížka

redakce dne 02. 04. 2013 - 01:00

Důchodová knížka bude za několik let nezbytnou součástí každého odpovědného jedince, který se připravuje na stáří.
 

S úpravou důchodového systému je načase začít uvažovat jako o systematickém spoření na penzi. K tomu se může hodit právě důchodová knížka.

Důchodová knížka není žádný oficiální termín, i když se s ní dalo setkat již v době, kdy v tuzemsku vládl předposlední rakousko-uherský císař František Josef I. V tuzemském penzijním ani bankovním systému není důchodová knížka nikterak ustanovená jako třeba vkladní knížka.

Dokonce i pojem „psí knížka“, byť jde o hovorový termín, je známější než důchodová knížka.

Důchodovou knížku promuje v reklamě jedna velká česká banka. Pro potřeby reklamní kampaně na penzijní společnost má důchodová knížka jen několik stránek. Stručně vysvětluje vše o nově nastaveném důchodovém systému.

Nápad s důchodovou knížkou se nám zalíbil natolik, že jsme si ho vypůjčili do titulku tohoto příspěvku. Přinášíme několik důvodů, proč si něco podobného pořídit.

Důchod začíná být nejistý

Odvozovat výši budoucích důchodů je jako věštění z křišťálové koule. Zatímco se stát příliš neobtěžuje s informováním svých občanů, normální člověk bez horentních příjmů by alespoň náznak budoucí výše starobního důchodu uvítal.

Podobně je to i s přehledem všech dostupných aktiv, které držíte a chcete je využít ve stáří. Dokážete z hlavy vyjmenovat všechny finanční produkty? Pokud vaše odpověď je, že žádný produkt, nebo penzijko, považujte odpověď za neplatnou. Pro odpovědnou přípravu na stáří je zapotřebí více finančních produktů. A i když je penzijní spoření určené na důchod, stále nejde o produkt jediný a všespásný. Připravujete-li se na podzim života odpovědně, můžete mít ve finále problémy s tím, kde všude máte uložené peníze.

Informace o penzi na jednom místě

Abyste netápali, stačí mít po ruce přehled všech vašich aktiv. Zároveň mějte připravenou i předběžnou kalkulaci renty. Počítejte však s tím, že ji budete v průběhu času měnit.

V této fázi nastupuje potřeba důchodové knížky. Jak bylo uvedeno výše, spojuje v sobě dvě důležité roviny. První z nich je starobní důchod plynoucí od státu a druhou pak přehled veškerého majetku, ze kterého budete financovat své stáří. Již nyní lze předpokládat, že za dvě dekády bude starobní důchod pokrývat pouze polovinu vašich výdajů.

Důchodová knížka tak bude obsahovat praktické informace o tom, kdy půjdete do důchodu, kolik peněz vám poplyne z prvního pilíře a kolik z druhého a třetího a v neposlední řadě i složení všech složek vašeho majetku. Na samém začátku přípravy na stáří půjde maximálně o jednu stránku, v průběhu života se pak bude vše s největší pravděpodobností rozšiřovat.