reklama

Důchodová reforma klade vyšší nároky na poradce

redakce dne 24. 01. 2013 - 00:00

Změny v důchodovém systému, které jsou známy jako důchodová reforma, kladou značné nároky na finanční poradce.
 

Důchodová reforma se stane prubířským kamenem sektoru finančních a bankovních služeb. Již nyní se dají mezi odborníky nalézt zcela rozdílné názory na celou reformu, zejména pak problematický druhý pilíř. Ten podle našeho skromného odhadu bude v průběhu doby zcela jistě měněn.

Za poslední dvě dekády stát změnil podmínky průběžného důchodového systému patnáctkrát. Viděno tímto pohledem je namístě položená otázka, co bude za dalších dvacet let. Ponechme však stranou dohady a zaměřme se na současný stav.

Prodej finančních produktů 2. a 3. pilíře

Aby finanční poradce mohl svým klientům sjednávat finanční produkty obsažené ve druhém a třetím pilíři důchodového systému, musí složit odbornou způsobilost. Ta se skládá ze dvou formalit a z jednoho testu.

Mezi formality patří doložení středoškolského vzdělání ukončeného maturitní zkouškou a zároveň mít licenci Vázaného zástupce. Tato licence umožňuje poradcům sjednávat investiční produkty, mezi které patří nejčastěji otevřené podílové fondy, programy životního cyklu nebo investiční certifikáty.

Obě tyto záležitosti jsou ryze formální. Pro získání certifikátu opravňující k prodeji produktů důchodového systému musí poradce složit test. Ten je oproti zkoušce z „pojišťovnictví“ o dost složitější. Rozšíření licence Vázaného zástupce o produkty pilířů důchodového systému stojí dva tisíce korun.

Licence Vázaného zástupce

Finanční poradce si může vybrat ze dvou možných cest. Jednou z nich je získání dočasné odborné způsobilosti, která má platnost do 30. května 2013 anebo získat trvalou odbornou způsobilost. Přičemž slovo trvalé se v tomto případě myslí období dlouhé pěti let. Poté je nutné uhradit poplatek a prodloužit tím platnost oprávnění o dalších pět let.

Řada finančně-poradenských společností využívá získání certifikace z ryze marketingových důvodů. Klientům se tak snaží vnutit argument, že poradce s oprávněním – jedno jestli dočasným či trvalým – je odborníkem na penzijní problematiku.

Toto tvrzení však stojí na mylném základě, neboť penzijní problematika neobsahuje jen druhý a třetí pilíř, ale i první. Tím je starý dobrý známý průběžný důchodový systém. Nedělejme si však iluze. Jeho dobré ovládnutí však zvládne jen málokterý poradce.

Aby toho nebylo málo, dobré zajištění na stáří se netočí jen okolo finančního či penzijního plánu. Klíčová je férová a dlouhodobá spolupráce poradce s klientem a jeho majetkem.

Mrzký peníz za důchodové spoření

Provize za důchodové spoření (produkt druhého pilíře) a doplňkového důchodového spoření (produkt třetího pilíře) jsou „zastropované“.

Výpočet se odvíjí od měsíční průměrné hrubé mzdy, která pochází ze statistik Českého statistického úřadu. Strop provize je stanoven na 3,5 procenta z hrubé mzdy, přičemž poradce z této sumy uvidí jen určitý díl. Zbytek si ponechá jeho mateřská firma. Aktuální provize tak lehce přesahuje sumu 800 korun.

Motivace poradců houfně sjednávat produkty nově vzniklých pilířů za výše uvedených provizí s odkazem na složitost celé důchodové reformy tak nemusí být příliš silná.