reklama

Důchodová statistika: Nově přiznaných důchodů bylo 125 tisíc

redakce dne 12. 11. 2012 - 00:00

V období od ledna do konce září roku 2012 začala Česká správa sociálního zabezpečení nově vyplácet 125 382 důchodů.
 

Veškeré údaje v tomto článku pocházejí od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a jsou platné k 30. září 2012.

Z celkového počtu 125 382 důchodů je 63 126 starobních důchodů, dále pak 25 681 invalidních důchodů a 36 575 důchodů pozůstalostních. Mezi pozůstalostní důchody patří vdovské, vdovecké a sirotčí. Příjemce důchodu může pobírat jeden nebo dva důchody, má-li na ně nárok.

Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela k 30. září letošního roku celkem 2 855 623 důchodcům 3 482 546 důchodů. Číslo vyjadřuje součet starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů. Z tohoto počtu bylo 2 337 480 starobních důchodů, 440 421 důchodů invalidních a 704 645 pozůstalostních důchodů. ČSSZ zasílala důchody do 78 zemí světa. Do zahraničí tak směřovalo celkem 75 562 důchodů.

Invalidní důchody znamenají součet všech tří stupňů invalidity.

Způsoby výplaty důchodů jsou stejné

Způsob výplaty důchodových dávek je stále stejný. Vzniklé patálie způsobila média, která k výplatě sociálních dávek prostřednictvím sKarty přiřadila i výplatu důchodů. Člověk mající nárok na některý typ důchodu si může sám vybrat, jakým ze dvou způsobů ho bude dostávat. Buďto ho bude dostávat v hotovosti prostřednictvím České pošty anebo na bankovní účet. ČSSZ posílá důchody i do ústavů sociální péče, ve kterých pobíratel dlouhodobě žije.

Důchody a sKarty

Starobní, invalidní a pozůstalostní důchody se nebudou vyplácet prostřednictvím sKarty. V médiích se v poslední době rozšířila fáma, že důchody, obdobně jako další sociální dávky, budou vypláceny prostřednictvím „sKaret“. Ministerstvo práce a sociálních věcí tuto mylnou interpretaci vyvrátilo a zároveň dodalo, že důchody nebudou prostřednictvím sKarty vypláceny. Ministerstvo zároveň ujistilo, že neplánuje žádnou zákonnou úpravu a ani to neplánuje.

Průměrný důchod a věk penzistů

Průměrná výše vypláceného sólo starobního důchodu byla 10 765 korun. Jde o průměr, který není ovlivněn pohlavím příjemců. Muži mají průměrný sólo starobní důchod tradičně vyšší než ženy a to 11 935 korun, zatímco průměr pro ženy je 9 771 Kč.

Průměrný věk penzistů pobírající starobní důchod bez rozdílu pohlaví činil 68 let. Podle pohlaví byl následující. Průměrný věk mužů v penzi je 70 let, žen 67 let.

Vývoj počtu důchodců podle jednotlivých skupin

  30.9.2011 31.12.2011 31.3.3012 30.6.2012 30.9.2012
Starobní důchodci 2 310 238 2 340 147 2 340 218 2 337 454 2 337 480
Invalidní důchodci 451 409 445 033 442 543 441 142 440 421
Pozůstalostní důchodci 80 977 87 824 88 692 88 957 77 722
Celkem důchodců 2 842 624 2 873 004 2 871 453 2 867 553 2 855 623

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení; Zpracování: investia.cz