reklama

Důchodové bludy

redakce dne 21. 04. 2023 - 00:00

Já se důchodu nedožiju. Přinášíme pět důchodových bludů, které kolují mezi lidmi, kteří jim do určité míry zřejmě i věří.

Českem se již delší dobu jako mor šíří důchodové mýty, bludy, nepravdy a polopravdy. Nepřesnosti ohledně důchodů trvají dlouho. V myslích řady lidí se usadila mylná představa, že tomu tak je ve i skutečnosti. Snažili jsme mírně poodhrnout a osvětlit alespoň část nepřesností a polopravd.

Chybí důchodová gramotnost

Za všechno může důchodová (penzijní) gramotnost. Je smutným faktem, že o svém stáří lidé takřka nepřemýšlí. Přičemž se pro většinu z nich stane starobní důchod realitou. O to více je zarážející, že se lidé cíleně nepřipravují na stáří. Minimálně tím, že si do důchodu nevezmou dluhy, se kterými se během ekonomicky-aktivního života potýkají.

Základní důchodová gramotnost není náročná, stačí vzít na vědomí následující situace:

  • Důchodu se dožije zhruba 85 procent populace;
  • V důchodu budu mít nižší příjmy, čím vyšší jsem měl příjmy během ekonomicky produktivního života, tím ten poměr bude vyšší;
  • Nižší příjmy ve starobním důchodu znamenají, že si do něho nevezmu dluhy.

Český důchodový systém je složitý

Redukční hranice, délka pojištění, věk odchodu do důchodu, samé těžké věci. Alespoň tak se to pro neznalého člověka jeví. Horší je, že tyto informace jsou s námi nejméně tři desetiletí. Mezitím se pravidla důchodů měnily, ale základ zůstává podobný. Jestli se změní redukční hranice ze tří na dvě není příliš podstatné.

Základním a nejjednodušším pravidlem zůstává, být co nejdéle ekonomicky aktivní, lepší zaměstnancem, pokud by váš příjem z podnikání byl stejný nebo nižší než ten plynoucí ze samostatně výdělečně činnosti. Za druhé usilovat o co nejvyšší příjmy. Legální příjmy. Pobíráte-li část příjmů načerno na ruku, důchod vám z toho nikdo nedoměří.

Důchodu se nedožiju

Budeme-li brát jako striktní rok odchodu do starobního důchodu věk 65 let, v roce 2020 skonalo 20 045 osob mladších 65 let. To znamená, že starobního důchodu se z 8,5 milionů lidí ve věku od 0 do 64 let nedožilo 0,23 procenta osob. Dvě promile. Jeden zemřelý člověk připadá na 500 osob v daném věkovém pásmu. Zhruba 15 procent populace do 64 let se starobního důchodu nedožije, tj. jeden ze šesti (tři z dvaceti chcete-li). Tvrzení, že se důchodu někdo nedožije, je do určité míry zkreslené. Pravděpodobnost dožití je stále vysoká.

Žádný důchod nebude

Obvyklý hloupý argument škarohlídů je, že žádný důchod nebude. Dokud budeme mít průběžný důchodový systém, starobní důchod bude. Jen je otázka, jak bude vysoký. V roce 2021 proteklo přes Českou správu sociálního zabezpečení na starobních důchodech 433,7 miliardy korun, které se následně přerozdělily mezi 2 377 820 seniorů a seniorek. Průměrně si tak každý starý člověk přišel na 15 199 korun měsíčně.

V následujících dvou desetiletích se očekává, že přibude starých lidí a zároveň se sníží počet ekonomicky aktivních. Z výsledků za rok 2021 stačí zvýšit počet seniorů z 2,3 na 2,6 milionů lidí. Průměrný měsíční starobní důchod klesne na 13 900 korun. Dá se předpokládat, že se v budoucnu možná zvýší odvody na sociální pojištění. Případně se zvýší mzdy lidí, takže i s menším počtem pracujících se vybere dostatečně velká suma peněz, z níž se přerozdělí důchody.

Důchody budou i nadále, jen se vybere stejně nebo méně peněz a zvýší se počet seniorů.