reklama

Důchodové mýty

redakce dne 25. 08. 2014 - 00:00

Problematika důchodů je natolik pestrá a široká, že v ní lidé nemají jasno. Přinášíme tři rozšířené mýty o důchodech.
 

Penzijní problematika je přitom o nesmírně důležitá pro každého odpovědného dospělého jedince. Pochopením základních pravidel se vyvarujete pozdějším komplikacím. Ty nemusejí být odstranitelné a vy tak budete žehrat na to, že jste se v mládí patřičně nezajímali o vaši budoucí penzi. Čtěte také: Co neopomenout při žádosti o důchod

Při nesplnění podmínek (délka pojištění a věk) nelze očekávat, že by Česká správa sociálního zabezpečení starobní důchod začala vyplácet a to ani v jeho minimální výši, která v letošním roce činí 3110 Kč.

Mýtus: Minimální důchod dostane každý

Zaměstnance na trhu práce chrání institut minimální mzdy, kdy za prováděné pracovní činnosti dostanou předem definovaný příjem, který aktuálně činí 8500 korun hrubého měsíčně. U starobních důchodů však minimální důchod není definován. Pro získání starobní penze je nutné splnit patričnou délku pojištění a předem stanovený věk. Při absenci jednoho z těchto požadavků ČSSZ důchod nevyplatí. Čtěte také: Odcházíte do důchodu? Než umřete, dostanete přes dva miliony korun

Drobným „vylepšením“ tohoto mýtu je ještě představa, že minimální důchod je stejně vysoký jako minimální mzda. Pro zajímavost lze uvést, že důchod nižší 8000 tisíc korun pobírá desetina seniorů. Na minimální mzdu dlouhodobě dosahují dvě procenta pracujících.

„Minimální“ důchod se skládá ze základní výměry 2340 a z procentní výměry, která činí nejméně 770 korun.

Mýtus: Důchod se stanovuje na základě čisté mzdy

Neméně rozšířeným mýtem je, z jaké mzdy se stanovuje starobní důchod. Výše důchodu se nevypočítává z čisté mzdy, nýbrž z hrubých ročních příjmů. U osob samostatně výdělečně činných pak z ročního vyměřovacího základu. Lidem, kteří půjdou do penze letos, se bude důchod vypočítávat za období od roku 1986 do 2013. Čtěte také: Starobní důchod neplyne automaticky pobíráním invalidního důchodu

Právě období, za které se důchody vypočítávají, je pro řadu lidí velkou neznámou. Najdou se dokonce tací, kteří si ještě stále myslí, že starobní důchod se vypočívátá z výdělků za posledních deset let zaměstnání nebo podnikatelské činnosti před přiznáním důchodu. Tento postup platil do roku 1995. Od roku 1996 se pro potřeby výpočtu dosažené po roce 1986.

Mýtus: Svědeckým prohlášením zlegalizuji „práci na černo“

Dalším zažitým a zároveň závažným mýtem je představa lidí, že když jim svědek doloží práci na černo, tj. dobu po kterou daná osoba pracovala, avšak nebylo za ní odváděno pojistné na důchodové pojištění, je možné tento časový úsek zlegalizovat. Opak je pravdou. Práce na černo se do výpočtu důchodu nezapočívát. Mnohdy může tato doba rozhodovat o získání starobního důchodu vůbec, neboť dané osobě chybí potřebná délka pojištění. Čtěte také: Důchody v roce 2014

Svědecké prohlášení je možné využít pouze ve zcela mimořádných případech, kdy doklady o zaměstnání uložené v archivu postihlo zničení povodněmi nebo požárem a osoba nemá jiné možností, jak doložit své pracovní aktivity.