Důchodové pojištění: Jednorázová výplata anebo dlouhodobá renta?

Důchodové připojištění není jenom o posílání pravidelných měsíčních příspěvků kamsi do penzijního fondu. Neméně důležitou věcí je i následná výplata finančních prostředků. Jaké možnosti může střadatel zvolit?

Penzijní připojištění má v České republice sjednáno přes 4,5 milionu lidí. Průměrný měsíční příspěvek od státu je 105 korun při vložení průměrného měsíčního příspěvku 440 korun. Čtěte také: Penzijní připojištění a penzijní fondy v číslech

Podle jednoho z interních průzkumů Penzijního fondu České pojišťovny (PFČP) naspoří klient průměrně necelých 100 tisíc korun. Lidé si namísto doživotně vyplácené renty volí raději jednorázovou výplatu. Podle Libora Pergla, ředitele obchodu a marketingu PFČP, je toto chování založené zejména na nízkých měsíčních vkladech a relativně krátké historii penzijního připojištění u nás. Lidem se tak zkrátka nevyplatí „tahat“ z penzijního fondu doživotní rentu. Čtěte také: Kdo si spoří na důchod?

Druhy vyplacení z penzijního fondu

Abyste získali peníze, které jste během doby nastřádali v rámci vašeho penzijního připojištění, musíte splnit několik podmínek přesně podle daného scénáře.

Po splnění několika podmínek můžete získat v rámci svého penzijního připojištění nárok na jednu z níže uvedených možností:

  • Starobní penze;
  • Invalidní penze;
  • Výsluhová penze;
  • Pozůstalostní penze;
  • Jednorázové vyrovnání;
  • Odbytné.

Starobní, invalidní a výsluhová penze

Starobní penzi je možné vyplácet při dosažení věku 60 let. Účastník penzijního připojištění musí ještě splnit podmínku, že si předtím spořil alespoň po dobu 60 měsíců. Respektive muselo proběhnout nejméně 60 měsíčních splátek. Doba, po kterou bude penzijní fond vyplácet předem danou rentu, záleží na dohodě mezi účastníkem a fondem. Čtěte také: Když zaklepe stáří

Invalidní penze je závislá na stupni invalidity účastníka. Abyste však mohli získat nárok na tuto dávku, musíte být penzijně připojištění od 36 do 60 měsíců. Výplata invalidní penze není závislá na věku účastníka.

Věk účastníka nehraje roli ani v případě tzv. výsluhové penze. Abyste získali nárok na výsluhovou penzi, musíte být účastníkem penzijního připojištění nejméně 180 měsíců. Teoreticky vám musí být alespoň 33 let, to za předpokladu, že jste si smlouvu o penzijním připojištění založili v den 18. narozenin. Čtěte také: Netradiční zajištění na důchod

Třetím typem penze, při které nehraje věk žádnou roli je pozůstalostní penze. Tato penze má tu „výhodu“, že pozůstalostní penzi nezíská účastník, ale pozůstalé osoby. Jestli to bude jedna osoba anebo bývalí spolužáci z první třídy je jedno.

Jednorázové vyrovnání a odbytné

Jednorázové vyrovnání získá každý, kdo dosáhl věku alespoň 50 let a byl účastníkem penzijního připojištění nejméně 12 měsíců avšak ne více než 60 měsíců. Druhou možností je, že minimální doba, po kterou byl účastník pojištěn, nebyla kratší 36 měsíců.

Odbytné může získat každý, kdo platil příspěvky nejméně po dobu 12 měsíců.

Ve všech případech, vyjma starobní penze, platí, že účastník anebo pozůstalí, dostanu jen takovou částku, která odpovídá vloženým příspěvkům, připsaným státním podporám a výnosů z nich, které realizoval v průběhu trvání smlouvy penzijní fond.

Při čerpání starobní penze je nutné zvážit, jaký mechanismus zvolíte pro její výplatu. Jestli přesně dané období anebo čerpat doživotně rentu vyplácenou penzijním fondem. Pokud zvolíte druhou možnost, může se vám toto rozhodnutí vyplatit za předpokladu, že přežijete mortalitní tabulku, ze které penzijní fond při svých výpočtech vychází. Můžete tak získat mnohem více peněz, než které jste si během trvání spořicí fáze vašeho penzijního připojištění uspořili. Čtěte také: Odcházíte do důchodu? Než umřete, dostanete přes dva miliony korun

Přihlaste se k odběru novinek