reklama

Co je důchodové připojištění?

redakce dne 13. 04. 2021 - 00:00

Jaký penzijní produkt se ve skutečnosti skrývá za důchodovým připojištěním?

Staré dobré penzijko má celou řadu nepřesných názvů, které vyjadřují jediné – dobrovolné spoření ve třetím pilíři důchodového systému. Dlouho bylo spoření na penzi známé pod pojmem penzijní připojištění, po roce 2012 se v Česku objevil nástupnický produkt doplňkové penzijní spoření. Potud oficiální fakta.

Neoficiálně se mezi lidmi oběma produktům říká různě. Může jít o penzijní spoření, ale také o důchodové připojištění. Nic proti lidové slovesnosti nenamítáme, mívá i pozitivní vliv na sjednání penzijního produktu. Ohledně peněz je vhodné znát skutečné názvy a pojmy. Vyhnete se případnému rozčarování.

Důchodové připojištění

Odpověď nemusí být tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát. Doplňkové penzijní spoření nemusí nutně vyjadřovat nepřesný opis důchodové připojištění. Jakmile oddělíme předponu při, vznikne nám nová fráze důchodové pojištění. A tento výraz nemám s komerčním zajištěním na stáří žádnou podobnost.

Důchodové (při)pojištění vyjadřuje rámce a účely penzijního zabezpečení – komerční a veřejné.

Důchodové pojištění

Důchodové pojištění je souhrnné označení pro důchody vyplácené státem, respektive Českou správou sociálního zabezpečení. Do důchodového pojištění patří starobní, invalidní a pozůstalostní.

Cítíte ty rozdíly? Jedna předpona má na svědomí dva odlišné penzijní rámce.

Proč tomu tak je?

Zodpovězení tohoto stavu mají na svědomí dvě gramotnosti – finanční gramotnost a penzijní gramotnost. Zatímco gramotnost finanční se zabývá kompletně širokou oblastí osobních a rodinných financí, penzijní gramotnost se zaměřuje na konkrétní téma, kterou jsou důchody a penze.

Důchod nebo penze?

Dvě slovíčka, která ohraničují dva rozdílné rámce. Důchodem se myslí státem vyplácená sociální dávka za jasně daných pravidel. Penze spadá do privátního sektoru a jde o stále dobrovolnou záležitost.

Nyní už budete vědět, jaký produkt se skrývá pod lidovým označením důchodové připojištění a jak se liší od důchodového pojištění.