reklama

Důchodové proměnné: Indexace úložky a valorizace renty

redakce dne 07. 01. 2013 - 00:00

Při vytváření finančních rezerv na důchod je vhodné znát dva pojmy. Jejich znalost vám může ušetřit nejednoho trpkého zklamání.
 

Pro odkládání peněz na důchod je nutné mít dostatečnou disciplínu. Pravidelnost a dlouhodobost je klíčovou podmínkou pro to, abyste si i ve stáří udrželi podobnou životní úroveň, kterou máte nyní. Samozřejmě za předpokladu, že máte precizně vytvořený finanční plán.

Základní vymezení

Celý proces, od samotného myšlenkového vymezení až po stanovení penzijního plánu, si ukážeme na příkladu. Předpokládejme, že čtyřicetiletá Zuzana se bude chtít odpovědně připravit na stáří. Každý měsíc je schopna odložit předem danou sumu, která by podle simulací měla stačit k tomu, aby při dosažení důchodového věku mohla čerpat doživotní rentu.

Spořicí a investiční indexace

Máte-li zájem o zodpovědné spoření či investování na stáří, měli byste pravidelně indexovat měsíční úložku. Indexace znamená navyšování výše úložky v čase. Nejčastěji se používá inflace, o kterou se vše navyšuje. Bude-li Zuzanina pravidelná měsíční úložka v letošním roce stanovená na částku pět tisíc korun a letošní inflace dosáhne dvou procent, stoupne v příštím roce výše měsíční úložky o stokorunu na 5100 Kč.

Navyšování sumy je nasnadě. Jde o udržení zachování hodnoty finančních prostředků napříč celým investičním horizontem. Kdyby indexace dodržována nebyla, negativně to ovlivní výslednou sumu, jejíž hodnota může být nižší. To platí zejména při spoření, kdy výnosy v podání úrokové sazby nemusejí pokrýt inflaci plus snižující se hodnotu úložky. Naopak při investování se indexace projeví o něco méně.

Valorizace vyplácené renty

Druhým pojmem je navyšování vyplácené renty. Ono zvyšování je v podstatě udržení hodnoty oproti působení inflace. Mechanismus je stejný jako v případě státem vyplácených a valorizovaných starobních důchodů. Valorizace důchodů se navyšuje jak o inflaci, tak i o nárůst mezd. V našem případě budeme valorizovat rentu jen o inflaci.

Chcete-li pravidelně valorizovat rentu, musíte podniknout dvě věci. Buďto naspořit více anebo část finančních prostředků nechat i ve stáří ve výnosovějších a tím pádem i rizikovějších produktech.

Jestliže peníze ponecháte například na termínovaných vkladech, s největší pravděpodobností udržíte jejich hodnotu, avšak nevytvoříte dostatečný polštář pro případnou budoucí valorizaci.