reklama

Důchodové změny v roce 2022

redakce dne 07. 01. 2022 - 00:00

Rok 2022 přinese v oblasti důchodů řadu změn, které se dotknou, jak stávajících penzistů, tak i žadatelů o starobní důchod.

Vysoká inflace drtící stávající spotřebitele i firmy, má pro penzisty vliv na výši valorizace důchodů, tak i pro výpočet starobního důchodu pro novopečené penzisty.

Valorizace důchodů k 1. lednu 2022

Od Nového roku se zvyšují všechny typy důchodů, které byly přiznány v předchozím roce. Navyšují se ,starobní důchody, invalidní důchody tak i pozůstalostní důchody. Navyšování důchodů je shodný pro všechny penzisty, kteří odešli do důchodu do 31. prosince 2021 včetně důchodců, kteří nastoupili do důchodu kdykoliv předtím.

Základní výměra důchodu se zvyšuje o 350 korun, procentní výměra fixně o 300 korun a o 1,3 procenta.

Na navýšení (neboli valorizaci) důchodů se váže i zvýšení základní výměry důchodu, která od 1. ledna letošního roku bude činit 3 900 korun, přičemž v roce 2021 činila 3 550 Kč. Základní výměru důchodů mají všichni důchodci stejnou.

Vyšší daňová sleva na poplatníka

Pracující senior získá vyšší daňovou slevu na poplatníka oproti roku 2021. Pro rok 2022 se daňová sleva na poplatníka zvyšuje z loňských 27 840 korun na letošních 30 840 Kč, což je měsíčně z loňských 2 320 Kč na letošní 2 570 korun. Pracující důchodce tím získá měsíčně o 250 korun více než tomu bylo v loňském roce.

Hodnocení příjmů za období 1986 až 2021

Seniorům, kteří odejdou letos do řádného starobního důchodu, se vypočítává rozhodné období pro výpočet důchodu za roky 1986 až 2021. Hodnotí se veškeré příjmy, ze kterých bylo hrazeno sociální pojištění.

Výhodnější přepočet příjmů

Jak bylo uvedeno výše, pro výpočet důchodu se hodnotí příjmy, které podléhaly sociálnímu pojištění. Dřívější příjmy se přepočítávají koeficienty, které jsou pro letošní rok díky rostoucí inflaci vyšší. Příjmy za rok 2000 dosáhnou vyšší hodnoty při přepočítání koeficientem v roce 2022, než kdyby se přepočítali v roce 2021.

Zvýšení redukčních hranic

Letos se pro výpočet starobního důchodu posouvají hranice obou stávajících redukčních hranic. První redukční hranice je do částky 17 121 korun, druhá od 17 121 do 155 644 Kč.
Pro výpočet starobního důchodu se vychází z redukce osobního vyměřovacího základu, přičemž první redukční hranice se započítává ze 100 procent, ve druhé redukční hranici z 26 procent.

Podnikatelé v předčasném důchodu

Vyššího příjmu se dočkají osoby, které v předčasném důchodu podnikají a jsou oproštěni od plateb sociálního pojištění. Letos se hranice pro neplacení sociálního pojištění zvyšuje na hrubý zisk do 93 387 korun, zatímco loni to bylo 85 058 Kč.