reklama

Důchodový systém: Pilíř po pilíři

redakce dne 06. 02. 2013 - 00:00

Základní přehled penzijních pilířů v rámci aktuálního důchodového systému v České republice.
 

Zajištění na stáří však není jen o pilířích. Faktorů, které hovoří do budoucího klidně stráveného podzimu života je více než dost. V tomto příspěvku se zaměříme na krátký popis jednotlivých pilířů, včetně tzv. čtvrtého pilíře, který nemá se státním důchodovým systémem nic společného, avšak mohl by neznalého čtenáře mást.

První pilíř

Největší objem finančních prostředků bude i nadále v prvním pilíři, do kterého patří průběžný důchodový systém. Zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné odvádějí státu sociální pojištění, které se přerozděluje ve prospěch důchodců, kteří tak získávají starobní důchody. Systém je založen na mezigenerační solidaritě. Jeho největší slabinou je právě nepříznivý demografický vývoj.

Druhý pilíř

Druhý pilíř byl zrušen
Druhý pilíř je charakteristický tím, že ze sociálního pojištění, které hradíte státu do prvního pilíře, se část finančních prostředků přesune do fondů. V těch se peníze dále zhodnocují. Podmínkou účasti ve druhém pilíři je vaše finanční spoluúčast.

Účast ve druhém pilíři je dobrovolná. Jakmile se do tohoto pilíře zapojíte, nelze z něho vystoupit. Do druhého pilíře budete moci vstoupit nejdříve 1. ledna 2013.

Vstupem do druhého pilíře se rovněž zavazujete k povinnému převodu části sociálního pojištění a odvodům z hrubé mzdy. Z vašich odvodů sociálního pojištění se uvolní tři procenta, která namísto do prvního pilíře budou směřovat do druhého. Zároveň s tím budete muset poslat do 2. pilíře dvě procenta z vaší hrubé mzdy.

Třetí pilíř

Účast ve třetím pilíři je stejně jako ve druhém zcela dobrovolná. Můžete z něho kdykoliv vystoupit anebo pozastavit platby. V současné době představuje třetí pilíř důchodového systému doplňkové penzijní spoření, které navazuje na penzijní připojištění.

Popsané tři pilíře jsou základními stavebními kameny zajištění na stáří. V marketingových a reklamních kampaních se začínají objevovat pokusy o čtvrtý pilíř. Ten je vesměs autorskou licencí konkrétní finanční instituce – jednot jestli jde o banku, pojišťovnu, investiční nebo penzijní společnost.

Čtvrtý pilíř

Při spoření na stáří byste se neměli spoléhat pouze na stát. Vhodnou variantou je mix finančních produktů, pro které používáme pojem čtvrtý pilíř. Do tohoto pilíře patří takřka cokoliv. Od standardních investic do otevřených podílových fondů, přes fondy životního cyklu anebo upraveného kapitálového či investičního životního pojištění s potlačenou rizikovou složkou.