reklama

Důchody a důchodci v číslech za rok 2011

redakce dne 15. 02. 2012 - 00:00

V uplynulém roku 2011 se zvýšil počet důchodců o necelých 54 tisíc osob. Současně narostla i výše sólo starobního důchodu o 429 korun. Penzisté i přes těžkosti národního hospodářství představují bonitní socioekonomickou skupinu.

Nárůst průměrného důchodu je jasný. Stát každým rokem zvyšuje důchody a nejinak tomu bylo i v lednu minulého roku. Tehdy základní výměra důchodů vzrostla o 60 korun a procentní výměra pak o 3,9 procenta. O něco nižšího nárůstu se senioři dočkali i v lednu letošního roku. Čtěte také: Valorizace důchodů v roce 2012

Co se týče samotného nárůstu počtu důchodců jako celku, zde je vhodné rozdělit čísla do dvou položek. Absolutní počet důchodců, kteří pobírají starobní, invalidní nebo některý z pozůstalostních důchodů narostl o 53 911 lidí. Samotných starobních důchodců meziročně přibylo o 80 115 osob. Veškeré údaje pocházejí z materiálů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a vztahují se vždy k 31. prosinci daného roku. Nárůst starobních důchodců je dán zejména dvěma ukazateli. Při dosažení věku 65 let se z invalidního důchodce stává starobní důchodce. Za druhé roste průměrný věk dožití, takže se lidé dožívají vyššího věku. Ostatně průměrný věk tuzemského důchodce bez rozdělení jestli jde o starobního nebo třeba invalidního je 68 let. Muži mají věkový průměr 69 let, ženy pak 67 let. Čtěte také: Na konci roku 2010 bylo v Česku 2 260 032 starobních důchodců

Důchodci a důchodkyně

Jak bylo uvedeno výše, průměrný věk tuzemského seniora je 68 let. Penzista bez rozlišení pohlaví, tzv. unisex ukazatel, získal loni průměrný starobní důchod 10 552 Kč. Jde o tzv. sólo starobní důchod, což je dávka, která je očištěna od pozůstalostních důchodů, které se k důchodům nabalují. Tento ukazatel je důležitý zejména pro porovnání průměrného sólo starobního důchodu k čisté mzdě. Ta zatím nebyla za loňský rok stanovena, ale kdybychom vzali údaj za třetí čtvrtletí 2011, činila tehdy čistá mzda 18 700 Kč (při průměrné hrubé mzdě 24 089 Kč, přičemž přepočet byl proveden platovou kalkulačkou platnou pro rok 2011. Ostatně po přepočtu platovou kalkulačkou platnou pro letošní rok by průměrná čistá mzda poklesla o 136 korun). Čtěte také: Průměrný a vyšší důchod dostává každý druhý penzista

Poměr starobního důchodu k čisté mzdě by tak podle výše uvedených čísel za loňský rok činil 56,4 procenta. Za rok 2010 to bylo 55 procent.

Jestliže vezmeme průměrné sólo starobní důchody podle pohlaví, vyjde nám mezi rozdíl 2 116 Kč. Horní hranice dosáhli tradičně muži, kteří tak průměrně získali 11 700 korun, zatímco ženy pak 9 584 Kč. Pravidelnému čtenáři finančního serveru investia.cz netřeba připomínat, že muži mají tradičně důchody vyšší, neboť se statisticky dožijí nižšího věku. Ženy mají důchod naopak nižší, neb mají šanci dožít se vyššího věku než muži. Čtěte také: Odcházíte do důchodu? Než umřete, dostanete přes dva miliony korun

Důchodci, důchody a poplatníci pojistného

  2009 2010 2011
Počet důchodců celkem 2 790 391 2 819 093 2 873 004
Počet starobních důchodců 2 108 368 2 260 032* 2 340 147
Počet poplatníků pojistného 4 905 021 5 011 797 5 039 978
Počet poplatníků na 1 důchodce 1,76 1,78 1,75
Počet poplatníků na 1 starobního důchodce 2,33 2,22* 2,15

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení; Zpracování: investia.cz; Poznámka: *) Uvedený údaj není možné porovnávat s údaji z předchozích let v důsledku navýšení počtu starobních důchodců od 1. 1. 2010 v souvislosti s přeměnou invalidního důchodu na starobní při dosažení věku 65 let.

Poplatníci pojistného přepočítaní na důchodce

Dalším ukazatelem, který je pro tuzemský průběžný důchodový systém klíčový, je počet poplatníků pojistného. Těch bylo k 31. 12. 2011 celkem 5 039 978. Tito poplatníci přispívali do společného balíku důchodového pojištění. Je zcela jedno, zda-li jde o zaměstnance anebo o osoby samostatně výdělečně činné. Čtěte také: Spočítejte si důchod pro rok 2012

Dílčím ukazatelem je přepočet poplatníků pojistného na důchodce. ČSSZ ve svých statistikách rozlišuje opět dvě skupiny seniorů. Jednak jejich celkový počet a poté ještě skupinu starobních důchodců. V loňském roce přispívalo na jednoho důchodce celkem 1,75 poplatníka pojistného. Naopak na jednoho starobního důchodce připadalo 2,15 poplatníka. Tento ukazatel se však každoročně snižuje. V roce 2010 připadalo na jednoho starobního důchodce 2,2 poplatníka pojistného. Jak bylo uvedeno výše, roste počet důchodců a zároveň dochází k poklesu poplatníků.

Z hlediska odvodů důchodového pojištění jsou klíčoví ti poplatníci, kteří pracují jako zaměstnanci. U tohoto typu pracujících platí větší část sociálního pojištění jejich zaměstnavatelé. V konečném důsledku to zdražuje cenu práce, pro výběr pojistného jde o hlavní pilíř. Zaměstnanci oproti osobám samostatně výdělečně činným mají jednu jistotu a to, že ze stejných čistých příjmů získají vyšší důchod. Tuto diskriminaci se zatím v tuzemském důchodovém systému nepodařilo odstranit. Čtěte také: Tři ukazatele pro lepší důchod