reklama

Druhy důchodů

redakce dne 24. 08. 2010 - 18:03

Přinášíme jednotlivé druhy důchodů a jejich základní popis. V Česku existují tři velké skupiny důchodů, které se dále větví.

Vyplácené sociální dávky - důchody se dělí do několika kategorií. Společným jmenovatelem důchodů je, že je vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení každému, komu vznikne nárok na konkrétní dávku.

Odchod do důchodu je velké téma, které není dobré podceňovat. Informace o získání důchodu je vhodné zjišťovat průběžně, stejně jako se na penzi připravovat v průběhu celého pracovního života.

Starobní důchod

Nejčastější důchodovou dávkou, kterou vyplácí stát prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a jejích poboček. Splnění podmínek pro starobní důchod je několik. Přečtěte si další informace o starobních důchodech

Invalidní důchod

Druhým nejčastěji vypláceným důchodem v Česku. Výplatu má na starosti ČSSZ. Nárok na invalidní důchod vzniká každému, kdo je nejméně 12 měsíců po sobě nemocný. Poté tzv. posudková komise složená z lékařů rozhodne, jakým stupněm invalidity nemocný trpí a podle toho získá invalidní důchod. Čtěte také: Jak na invalidní důchod

Pozůstalostní důchody

Pozůstalostní důchody, které mají nárok získat nejbližší pozůstalí po zemřelém se dělí na vdovský nebo vdovecký důchod a sirotčí důchod.

Vdovský a vdovecký důchod

Nárok na vdovský nebo vdovecký důchod má každý, kdo má nárok na odchod do starobního čtyři a méně let od data úmrtí manžela nebo manželky. Mezi další podmínky je péče o nezaopatřené děti nebo o péči nemohoucí osoby. Více informací se lze dozvědět na pobočkách okresních správ sociálního zabezpečení. Výměra pro vdovský nebo vdovecký důchod je 50 procent z důchodu zemřelého anebo nároku na něj. Minimální výše základní výměry je 2550 korun měsíčně.

Sirotčí důchod

Podmínky pro získání sirotčího důchodu se odvíjí podobně jako nárok na vdovský nebo vdovecký důchod. Nezaopatřenému dítěti vzniká nárok na sirotčí důchod po svém rodiči (osvojiteli) nebo po osobě, která převzala dítě do své péče.

Nezaopatřené dítě má nárok na získání sirotčího důchodu v okamžiku, kdy jeho rodič/osvojitel zemřel následkem pracovního úrazu anebo pobíral starobní nebo invalidní důchod. Současně se sirotčí důchod vyplácí i těm dětem, jejichž rodič splnil nárok na výplatu invalidního nebo starobního důchodu.

Základní vyměřovací výše pro sirotčí důchod je 40 procent ze starobního anebo invalidního důchodu. Minimální výše je 2550 korun měsíčně.

Mezi základní typy důchodů patří především starobní důchod, poté předčasný důchod, ale i invalidní a pozůstalostní důchody.

Výsluhová renta

Výsluhovou rentu získávají policisté a vojáci. Policistům ji vyplácí ministerstvo vnitra, vojákům ministerstvo obrany. Nárok na rentu mají policisté nebo vojáci po souvislé službě trvající alespoň 20 let. Čtěte také: Výsluhová renta

Výše policejní a vojenské renty závisí na předchozím platu, hodnosti, dosaženého vzdělání a počtu let. Policisté a vojáci mohou minimální doby překročit a pracovat u policie a vojska déle, pokud mají vyhovující zdravotní a psychický stav.

Výsluhová renta se stejně jako ostatní důchody nedaní a její pobíratel může ještě dál pracovat anebo podnikat.