reklama

Důchody v roce 2012

redakce dne 24. 02. 2012 - 13:01

I v roce 2012 budete mít možnost pobírat důchody. Ty vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení a posílá je seniorům v pravidelných intervalech.

Získání některého z několika druhů důchodů v roce 2012 (starobní, invalidní, pozůstalostní) je možné při splnění několika podmínek. Nejtvrdší podmínky jsou u starobních důchodů, kdy je nutné splnit podmínku pojištění a zároveň potřebného věku nutného pro odchod do důchodu.

Invalidní a pozůstalostní důchody

Invalidní a pozůstalostní důchody patří do skupiny tzv. nenárokových. Splnění podmínek je značně specifické. V případě invalidního důchodu je to nemožnost vyvíjet pracovní činnost. U pozůstalostních důchodů jde pak o úmrtí blízké osoby. Podle příbuzenského vztahu se tak tyto důchody rozdělují na vdovecké, vdovské a sirotčí. Čtěte také: Důchody

Složení důchodů

Všechny důchody se skládají ze dvou částí. Pevně vyměřené sumy, která se nazývá základní výměra a z procentní výměry. Základní výměra je pro důchody v roce 2012 určena na částku 2270 Kč. Čtěte také: Valorizace důchodů v roce 2012