reklama

Důchody v roce 2014

redakce dne 11. 11. 2013 - 00:00

Základní průvodce důchodovou problematikou v roce 2014. Přinášíme všechny důležité změny ve stručné a čtivé formě.

 

Problematiku penzí, jako je jejich výpočet, kontrola vstupních dokumentů, které jsou nutné pro výpočet důchodu důležité a další nezbytný servis provádí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Tato síťová organizace má pobočku v téměř každém bývalém okresním městě. Budoucí penzista se tak nejdříve staví do role žadatele. Teprve po prozkoumání všech nezbytných podkladů dochází k výpočtu starobního důchodu. Ten je počítán zaměstnanci ČSSZ v pražském ústředí. Čtěte také: Co neopomenout při žádosti o důchod

Podmínky pro přiznání starobního důchodu

Pro přiznání nároku na starobní důchod musíte splnit dvě podmínky – věkovou a délku pojistné doby. Na odpočinek budou moci odcházet osoby, které dosáhnou věku 62 let a osmi měsíců, případně 62 let a 10 měsíců. Do penze tak půjdou muži, kteří se narodili v roce 1951 a 1952. U žen se odchod do důchodu odvíjí podle počtu vychovaných dětí. Bezdětné ženy musejí dosáhnout na věk alespoň 60 let a osmi měsíců, což znamená ročník 1953. ženy s jedním a více dětmi mohou odejít na odpočinek v nižším věku. Čtěte také: V kolika letech můžete jít do důchodu

Odchod do důchodu podle věku a pohlaví v roce 2014

Rok narození Muži Bezdětná žena Žena 1 dítě Žena 2 děti Žena 3 děti Žena 4 děti Žena 5 dětí a více
1951 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m 57r+4m 56r
1952 62r+10m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m 57r+8m 56r+4m
1953 63r 62r 60r+8m 59r+4m 58r 58r 56r+8m
1954 63r+2m 62r+4m 61r 59r+8m 58r+4m 58r+4m 57r
1955 63r+4m 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 58r+8m 57r+4m
1956 63r+6m 63r 61r+8m 60r+4m 59r 59r 57r+8m
1957 63r+8m 63r+4m 62r 60r+8m 59r+4m 59r+4m 58r
1958 63r+10m 63r+8m 62r+4m 61r 59r+8m 59r+8m 58r+4m
1959 64r 64r 62r+8m 61r+4m 60r 60r 58r+8m

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení; Zpracování: investia.cz

Délka pojistné doby je pro rok 2014 stanovena na 30 let. Do této doby se započítává jak vlastní doba, kterou penzista strávil v zaměstnání anebo v režimu samostatně výdělečně činnosti, tak i studiem, výchovou potomků nebo základní vojenskou službou. Jde o tzv. vyloučené doby, do které se započítává i doba strávená na úřadu práce, případně péče o nemohoucí osoby. Je vhodné si bedlivě prostudovat veškeré dostupné materiály, které ČSSZ pro tento účel vydává. Čtěte také: Kolik milionů korun zajistí slušnou penzi?

Valorizace penzí

Od ledna 2014 proběhne rovněž valorizace důchodů. Ta bude stejně jako v minulosti zaměřena na zvýšení základní výměry důchodu, tak i její procentní výměry. Základní výměra se zvýší ze současných 2330 korun na 2340 korun, tedy o zanedbatelných deset korun. Procentní výměra se zvýší o 0,4 procenta. Penzista pobírající starobní důchod ve výši 12 tisíc korun se tak dočká zvýšení o 49 korun. Čtěte také: Valorizace důchodů: Zvýšení penzí v roce 2014

Avšak valorizace důchodů není to jediné, co by mělo novopečené seniory zajímat, případně všechny ty, kteří se na odpočinek teprve chystají. Důležitá je i znalost výpočtu starobního důchodu. Ta se oproti roku 2013 mírně změnila. Čtěte také: Výpočet starobního důchodu v roce 2014

Průměrný sólo důchod roste

V neposlední řadě máme pro budoucí penzisty jednu příznivou zprávu. Průměrný sólo starobní důchod, který je očištěn od pozůstalostních důchodů, roste. Nejde přitom o nikterak závratný růst. Ke konci letošního září činil průměrný sólo starobní důchod bez rozlišení pohlaví příjemce 10 957 korun, o rok dříve ke stejnému datu to bylo 10 765 Kč. Od roku 2009 se průměrný sólo důchod zvýšil o 926 korun. Čtěte také: Jak vysoký bude průměrný důchod v příštím roce?

Toto zvýšení je však nutné připočítat na vrub především nově odcházejícím seniorům, kteří získávají vyšší nástupní důchody než jejich kolegové o dvě desetiletí dříve. Navíc jde o průměr, který může být do určité míry ošemetný a platí převážně pro mladé důchodce, tj. osoby, které odcházejí do důchodu v několika posledních letech.