reklama

Důchody ve zprávách televize Nova a TN.cz

redakce dne 17. 02. 2014 - 00:00

Důchody jsou celospolečenským tématem. Média o nich pravidelně přinášejí zprávy. Nejinak je tomu i u TV Nova a serveru TN.cz.
 

Hodnocení kvality zpráv, které publikuje televize Nova a její zpravodajský server TN.cz, bychom mohli odsoudit (anebo naopak vychválit) jednou větou či souvětím. Věc je však komplikovanější. Především ve dvou rovinách a to mediální a odborné, přičemž obě roviny se vzájemně prolínají. Čtěte také: Důchody v roce 2014

V mediální oblasti každé médium, jedno jestli jde o televizi, internetový server, tištěné médium nebo rádio, cílí na předem dané skupiny uživatelů. Ti mají různé potřeby na formu a obsah. Podoba sdělení tak může být v rámci dvou médií informující o jedné zprávě různá. V pozadí stojí právě skupiny uživatelů, které dané médium konzumují. U televize Nova je auditorium diamentrálně odlišné třeba od České televize.

Hlavními kritérii jsou sociodemografické znaky jako je pohlaví, věk, vzdělání, velikost obce apod. Jinak budete mluvit s univerzitně vzdělaným člověkem, jinak s bezdomovcem, který nedokončil základní školu. Zatímco jednomu musíte informace co nejvíce zjednodušit, druhý pochopí i jejich složitější strukturování. Oba může spojovat neznalost odborných pojmů. A nyní se dostáváme k meritu věci, kterou je odbornost. Přeci jen pojem jako je sólo starobní důchod nebo průměrný důchod může pro příjemce zpráv činit nepřekonatelný problém.

Zprávy a důchody

Televizní zprávy, ale také internetové včetně jiných médií, mají omezený prostor. Reportáže často trvají dvě minuty a méně, ve kterých musí redaktor přinést aktuální informace přeložené navíc do srozumitelného vyjádření, aby ho cílová skupina pochopila. Proto když se na zprávy Novy o důchodech dívá osoba, která zrovna nepatří mezi hlavní konzumenty obsahu této TV stanice navíc hlouběji seznámena s důchodovou problematikou, může být překvapena formou zpracování. Čtěte také: Malý příjem znamená nízký důchod

Na serveru youtube.com lze nalézt několik reportáží TV Nova či České televize o důchodech. Forma zpracování konkrétního tématu každou televizí vychází překvapivě dobře pro Českou televizi. Primárně pak díky tomu, že její hlavní cílová skupina je odlišná od cílové skupiny TV Nova.

Zkratkovité zjednodušování

Chytře zvolená zkratka může ušetřit čas a pomoci konzumentovi pochopit podstatu věci. To se však netýká důchodů. Ani taková „banální“ informace o maximálním starobním důchodu má pestré odborné pozadí.

Jak vysvětlíte stoleté stařence, že jsou důchodci, kteří pobírají 92 tisíc korun měsíčně, zatímco ona se musí spokojit s méně než desetinou této sumy? Případně jak stručně vysvětlíte, že polovina seniorů pobírá průměrný a vyšší starobní důchod? To jsou dilemata, která televizní reportáž nevyřeší. Čtěte také: Jak vysoký bude průměrný důchod v příštím roce?

Televize, ale i jiná média, se zkrátka dopouštějí různorodých zkratek, které mohou v některých případech působit notně manipulativně. Hodinová hutná přednáška o tom, jak funguje důchodový systém a proč někteří jedinci mají astronomický důchod a jiní dřou bídu s nouzí nemusí dojít k potřebnému pochopení a porozumění problematiky.