reklama

Důchody za bilion

redakce dne 31. 10. 2018 - 00:00

Čeští penzisté získají za necelé tři roky od státu bilion korun na důchodech.

V roce 2018 se českému důchodovému systému daří. Stejně jako v roce 2017 vykáže zřejmě i letos přebytek na přijatém pojistném. Ještě před pár lety bylo vyplácení důchodů ztrátové. V dobách ekonomické hojnosti se výběru pojistného daří. Až se ekonomika ochladí, s největší pravděpodobností se opět důchodový systém propadne do mínusu.

Čtěte také: Průměrný důchod v čase roste

Největší objem peněz, který stát vynakládá na tzv. transferové platby domácnostem, jsou důchody. Ty se dále dělí na starobní, invalidní a pozůstalostní. Ročně se tak přerozdělí mezi seniory na 337 miliard korun. Za necelé tři roky jde o bilion.

Důchod a renta

Výsluhová renta, která je vyplácena hasičům, policistům a vojákům ve výslužbě, se vyplácí z jednotlivých ministerstvech – obrany a vnitra. Standardní důchody proudí skrze ministerstvo práce a sociálních věcí. Veškeré operace spojené s důchody má na starosti Česká správa sociálního zabezpečení, které spadá pod uvedené ministerstvo.

Výsluhový důchod, byť jde o nepřesné označení pro výsluhu příslušníků armády, hasičů a policie, se do celkových čísel nepropisuje.

Starobní důchody

Starobní důchod je závislý na dosažení důchodového věku a počtu odpracovaných let. Jakmile tyto dvě podmínky splníte, můžete si užít penze. Byť je otázka, zda vám bude průměrná starobní penze pro muže ve výši 13 615 korun stačit. Ženy mají průměrný starobní důchod ještě nižší a to 11 219 korun. Oba údaje jsou platné k 31. březnu 2018.

Starobní důchody 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Počet vyplacených důchodů 2 478 700 2 467 200 2 447 700 2 423 700 2 404 100 2 343 000 2 344 200
Výdaje (v mld. Kč) 278,85 263,59 209,07 201,61 193,56 200,29 230,52

Pozn.: údaje jsou za leden daného roku

Čtěte také: Statistika výše důchodů

V minulém roce se vybralo na sociálním pojištění více, než kolik se poslalo seniorům. Důchodový účet skončil přebytkem 0,9 miliardy korun.

Invalidní důchody

Invalidní důchody slouží jako záchrana pro lidi, kteří kvůli chatrnému zdraví nemohou pracovat jako dosud. Stanovují se na základě posudku odborného lékaře. Hlavní podmínkou je dlouhodobá pracovní neschopnost, při které klesnou vaše pracovní schopnosti nejméně o 35 procent. Druhou podmínkou je dostatečná doba na účasti sociálního pojištění. Invalidní důchody se dělí na tři stupně.

Invalidní důchody 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Počet vyplacených důchodů 436 200 434 800 440 800 445 600 445 300 438 000 444 000
Výdaje (v mld. Kč) 35,92 34,61 28,93 28,95 28,86 29,6 35,82

Pozn.: údaje jsou za leden daného roku

Pozůstalostní důchody

Do skupiny pozůstalostních důchodů patří důchody vdovecké, vdovské a sirotčí. Nárok na vdovský nebo vdovecký důchod vzniká v případě úmrtí manžela nebo manželka, kteří pobírali starobní, anebo invalidní důchod. Případně šlo o úmrtí následkem pracovního úrazu. Standardně se vdovský/vdovecký důchod vyplácí po dobu jednoho roku. V některých případech lze získat trvalý vdovecký nebo vdovský důchod.

Pozůstalostní důchody 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Počet vyplacených důchodů 694 800 702 000 708 500 715 000 720 700 708 502 713 815
Výdaje (v mld. Kč) 21,9 21,11 16,72 16,52 16,24 18,1 21,1

Pozn.: údaje jsou za leden daného roku

Čtěte také: Průměrný starobní důchod v roce 2018

Sirotčí důchod je vyplácen nezaopatřeným dětem, kterým zemřel jeden z rodičů.

Veškerá data uvedena v článku pocházejí od České správy sociálního zabezpečení.