reklama

Společný účet manželů: Dva lidé, jedna rodina, jeden účet

redakce dne 10. 01. 2012 - 00:00

Je lepší mít v manželství jeden osobní účet společný pro oba manžele, anebo spravovat finance vzájemnou dohodou ze samostatných účtů? Potřebujete-li tuto zapeklitou otázku vyřešit, nedělejte to o svatební noci.

Na redakční e-mail jsme loni před Vánocemi dostali zajímavou otázku čtenářky Jaroslavy D. z Prahy. Ptala se nás, jaký máme jako redakce názor na společný účet manželů. Na toto téma se na předvánoční redakční poradě strhla vášnivá diskuse. Zatímco ženská část zastávala názor, že společný osobní účet prospěje oběma manželům a zavede tolik potřebnou transparentnost do peněžních toků. Mužská část osazenstva redakce naopak argumentovala, že jakmile dojde ke sjednocení účtů, mohou oba manželé ušetřit nemalé peníze za vedení druhého účtu. Úskalí je v podstatě jedno, jestliže jeden z partnerů více utrácí než dává, je to cesta k domácím rozbrojům a v konečném důsledku i počátek konce. Čtěte také: Jak si udržet peníze? Neženit se, nemít děti a skrblit!

Není účet jako účet

Banky obvykle umožňují svým klientům zmocnit další osoby, aby mohli s osobním nebo firemním účtem disponovat. Tito lidé se nazývají disponenti a mají tzv. dispoziční právo. S účtem mohou nakládat tolik, kolik práv od majitele účtu získají.

Co všechno může provádět disponent s účtem:

  • doručovat písemnou agendu
  • nakládat s peněžními prostředky na účtu
  • ověřovat aktuální zůstatek na účtu
  • ověřovat pohyby a stavy peněžních prostředků na účtu
  • vyzvedávat výpisů z účtu a veškerou korespondenci

Jestliže chcete vytvořit rovnocenné manželství, mělo by tomu odpovídat i nastavení vašeho osobního účtu. Takové řešení se jmenuje spoluvlastnictví účtu. Zatímco u osobního účtu s dispozičním právem může s účtem plnohodnotně nakládat pouze jeden z partnerů, druhý má omezený přístup. To však neplatí u spoluvlastnictví. Zde mají oba partneři stejná práva. Nemůže se tak stát situace, kdy se majitel či majitelka účtu rozhodne zablokovat disponenta.

Drobnou nevýhodou u spoluvlastnictví účtu je, že ho nenabízí příliš bank. V Česku je to mBank a UniCredit Bank, dříve i Citibank.

Manželský účet z jiného pohledu

Společný účet, který si zřídí manželé, může být pro jednoho z partnerů doslova zlatým dolem pro šmírování. Někteří lidé nemusejí zvládat pocit, že je ten druhý sleduje na každém kroku. Představili jsme si modelovou situaci, kdy jeden z partnerů během jednoho týdne dvakrát vybere peníze z bankomatu. Pro žárlivějšího z manželů je to již dostatečně živná půda proto, aby začal svůj protějšek podezřívat z páchání nevěry. Čtěte také: Jak se vyznat v bankovním výpisu

Společný účet manželů ano, ale…

O tom, že se nemá nic přehánět věděli už naši předci. Platí to i o společných účtech. Chcete-li vědět, na kolik vás vyjde každodenní provoz domácnosti, potažmo rodiny, zřiďte si společný účet. Abyste částečně uchránili i své duševní zdraví, které v manželství dostane nejednu ránu, ponechte si svůj osobní účet. Na společný účet tak můžete přispívat předem určenou částkou a v případě nedostatku pak doplnit peněžní zdroje mimořádným vkladem.

Společný účet včetně osobních účtů jednotlivých partnerů/manželů splňuje přijatelný kompromis pro správu vašich peněz. Drobnou vadou na kráse je, že platíte bankovní poplatky za další účet. Čtěte také: Bankovní poplatky aneb Za co platíme českým bankám