reklama

Stačí dva tisíce korun na spokojený důchod?

redakce dne 22. 03. 2013 - 00:00

Bude i nadále stačit odložit každý měsíc dva tisíce korun, abyste prožili spokojené stáří? Začíná jít do tuhého. Držte se, začínáme.
 

Rok se s rokem sešel a je tu první revize textu. V listopadu 2011 jsme publikovali sérii článků o zajištění na stáří. Doba pokročila a my s ní. Revidujeme text, respektive myšlenkové teze, které nás vedly k jeho publikování.

Jak na důchod třicátníka?

Před dvěma lety jsme oslovili několik finančně poradenských společností o výpočet, kolik peněz by měl odkládat třicetiletý muž, který pobírá hrubou mzdu ve výši 30 tisíc korun hrubého. Zároveň si chce i ve stáří zajistit obdobnou životní úroveň jakou má nyní. Výpočty se příliš nelišily. Ve všech oslovených firmách – Broker Consulting, Fincentrum a Partners Financial Services – nejdříve spočítali čistou mzdu tohoto muže. Poté na základě tehdejších parametrů důchodového systému stanovili případný důchod.

Důchod v roce 2048 podle výpočtu v roce 2011: Dvě třetiny od státu, třetina z investic.

Zajištění na stáří v roce 2011:

Zajištění na stáří podle Broker Consulting
Zajištění na stáří v režii společnosti Fincentrum
Zajištění na stáří podle Partners

Na rozdíl, který jim vyšel, následně vypočítali minimální měsíční úložku jakou musí třicátník pravidelně odkládat. Pokud by měl štěstí na vysoký výnos, tak by při předpokládaném sedmiprocentním ročním zhodnocení stačilo odkládat 2 300 Kč. Se snižujícím se výnosem se zvyšuje i suma, kterou je nutné investovat. Maximální odhad činil 5 100 korun průběžně navyšovaných o inflaci.

Dva tisíce na spokojený důchod

Z našich výpočtů vyplývá, že při odkládání dvou tisíc korun měsíčně a s pětiprocentním zhodnocením může získat třicátník při dosažení důchodového věku 67 let měsíční rentu sedm tisíc korun. To vše při jejím zamýšleném dvacetiletém čerpání.

V praxi to znamenalo, že stačí na budoucí penzi vynaložit desetinu čistých příjmů a o zbytek se postará stát. Jenže na začátku roku 2013 došlo k dlouho očekávané situaci. Ministerstvo práce a sociálních věcí pozměnilo výpočet důchodů o položku „Chcete v kalkulačce zohlednit předpoklad o poklesu státního důchodu?“. Zadáte-li ano a chybí vám do důchodu třicet a více let, kalkulačka vám spočítá váš potenciální důchod o polovinu nižší.

Výše uvedeným „problémem“ jsme se blíže zabývali v textu: Důchodová kalkulačka na MPSV.cz se přiblížila budoucí realitě

S touto výchozí změnou se změnil celý přístup k zajištění na stáří. Už nelze počítat s tím, že důchod od státu bude tvořit 2/3 budoucího příjmu v penzi. Zbývající třetinu by dnešní třicátník získal jako rentu z investic, se kterými by začal ještě před dosažením Kristových let.

Důchod v roce 2048 podle výpočtu v roce 2013: Jedna třetina od státu, dvě třetiny z vlastních investic.

Právě poměr jedna třetina od státu coby starobní důchod a zbytek z vlastní iniciativy začíná zamíchávat kartami a výsledek není tak jednoznačný, jako tomu bylo před časem.

Nově nastalou situaci lze řešit několika způsoby. Úplně tím prvním řešením je zvýšit měsíční úložku. Jenže bude mít třicátník další peníze na to, aby si zajistil stejnou budoucí úroveň jako má nyní? Investice zvýšit může, jenže to půjde na úkor jeho rodiny, kterou se možná teprve chystá založit. Ovlivní to i finanční možnosti vzít si hypotéku. Bude-li do zajištění na stáří odkládat pětinu svých příjmů a čtvrtinu vynaloží za splátku hypotečního úvěru, už mu příliš peněz nezůstane.

Způsobů, jak řešit nově nastalou situaci je hned několik. Přineseme je v některém z příštích vydání.