reklama

Dvouhlavé investiční životní pojištění

redakce dne 11. 08. 2011 - 00:00

Investiční životní pojištění je zřejmě nejvíce rozporuplným pojistným produktem. Kladně o něm mluví pojišťovací a finanční poradci, kteří usilují o co nejvyšší profit, negativně naopak klienti, kteří „prozřeli“. Jaké je ve skutečnosti investiční životní pojištění?

Investiční životní pojištění patří do kategorie tzv. kombíků. To jsou produkty, které kombinují dva a více finančních produktů. Nejčastějším „kombíkem“ je právě „investičko“ anebo spořicí produkty zkombinované s podílovými fondy.

Hlavním smyslem kombinovaných produktů je smíchání vlastnosti několika finančních produktů do jednoho. Ten se nabízí klientovi, kterému odpadá nutnost sjednávat si více smluv, pro každý konkrétní produkt jednu. Myšlenka je to krásná, ale v praxi se nevyplácí zejména tomu, kdo si takovýto produkt sjednává. Kdyby si každý produkt sjednal zvlášť mohl by získat více výhod, případně ušetřit peníze, které do kombinovaného finančního produktu vkládá.

Jak funguje investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění vychází z krásné myšlenky, že ochrání pojištěnce před pojistnými riziky a současně mu umožní, aby část peněz z placeného pojistného investoval.

Tato idea je hojně přiživovaná finančními a pojišťovacími poradci, kteří postavili své „poradenství“ právě na prodeji investičního životního pojištění. Důvod je jednoduchý. Z investiček má poradce nejvyšší provize, průměrně 100 až 160 procent z roční platby pojistného. Čtěte více: Provize finančních poradců pod drobnohledem

Ani po sečtení provizí za sjednání rizikového životního pojištění a investicí do otevřených podílových fondů nedosáhne poradce na tak atraktivní provizi, jaká mu spadne do klína po „bouchnutí“ smlouvy investičního životního pojištění nic netušícímu klientovi.

V rámci investičního životního pojištění tak klient (pojištěnec) benefituje z pojištění na smrt a smrti úrazem a současně investuje do vybraných podílových fondů, které spravuje pojišťovna. Klient má v podstatě jisté jen měsíční pojistné, ze kterého část peněz plyne na riziko a část peněz do investiční složky pojistky. Investiční část může pojištěnec ovlivnit tím, že si při podpisu smlouvy vybere jeden z možných investičních scénářů, podle kterého chce zhodnocovat peníze.

Výnosy, stejně jako v případě jiných investic, nejsou zaručeny a pojištěnec tak může i tratit. Často používaným argumentem pro investiční životní pojištění je, že pojišťovna nabízí lepší vstupní podmínky pro investice. Poplatky, které by klient musel zaplatit při vstupu anebo při spravování svého účtu u investiční společnosti mohou být v rámci pojišťovny nižší. Rovněž i podílové fondy, které pojišťovna nakupuje, nejsou v některých případech na volném trhu pro drobného investora vůbec k dispozici.

Oproti rizikovému životnímu pojištění, které je prosto bez jakékoliv spořicí nebo investiční složky, získává pojištěnec po uplynutí pojistného cyklu peníze z investiční složky investičního životního pojištění. Čtěte více: Základní pojmy životního pojištění

Chce pojistit a investovat?

Jestliže se potřebujete pojistit a současně chcete spořit nebo investovat, použijte pro každý účel jiný typ produktu. Rovněž rozlišujte, jestli potřebujete pojištěním někoho zajistit pro případ vaší smrti. Jestliže po sobě v případě vaší smrtí nezanecháte žádné nezaopatřené osoby, které na vás a vašich penězích byly závislé, můžete volit mezi rizikovým životním pojištění a úrazovým pojištěním. Z prvního typu pojistky budou mít užitek blízké osoby, ve druhém pak vy, neboť úrazové pojištění nekryje smrt. Podobně to platí i o investování a spoření. Investicemi do otevřených podílových fondů získáváte lépe ovladatelný nástroj, než při investicích v rámci investičního životního pojištění. Čtěte více: Rizikové životní pojištění: Kdy sjednat a jak vysoké nastavit pojistné plnění

Ztráty spojené s „přeboucháváním“ smluv

Jak bylo uvedeno výše, investiční životní pojištění je v oblasti pojišťovacích a finančních poradců dostatečně atraktivním provizním produktem. Proto řada poradců svým klientům investiční životní pojištění doporučuje, jako výchozí finanční produkt. Jestliže však již investiční životní pojištění sjednáno mají, uchylují se poradci k oblíbenému triku. Doporučí lepší pojištění, než které dosud mají. S vypovězením původní smlouvy a sjednání nové poradci rádi pomohou. Čtěte více: Jak poznat nekvalitního „finančního“ poradce?

Pravým důvodem zrušení životního pojištění a opětovného sjednání pojistné smlouvy je právě štědrá provize, kterou jim pojišťovna nebo finančně-poradenská společnost zaplatí. V ojedinělých případech vám změnou pojistné smlouvy mohou poradci opravdu pomoci. Zejména pak v situacích, kdy zbytečně platíte za nízké limity pojistného plnění. Ztráty, které vám případnou změnou pojistky vzniknou, se rovnají zhruba dvojnásobku uhrazeného ročního pojistného.