reklama

Efektivní altruismus

redakce dne 25. 02. 2022 - 00:00

Válečný útok země A na zemi B je vhodným příkladem pro představení zásad efektivního altruismu.

Jste dárcem finančních prostředků a chcete maximalizovat užitek svého altruismu? Vyhněte se stádnosti a své peníze pošlete raději do Afriky. Lakonické shrnutí vychází z pojmu efektivní altruismus.

Uvedené postřehy pochází z knihy Dobré úmysly nestačí: Jak smysluplně pomáhat díky efektivnímu altruismu autora Williama MacAskilla (vydalo Argo, edice Crossover v roce 2021).

Autor MacAskill ve 4. kapitole: Proč nepřispívat na pomoc při živelních pohromách představuje pohled, kdy je při upření silné mediální pozornosti na konkrétní situaci (pravda, válečný konflikt není přírodní pohroma), neefektivní pomáhat. Média fungují jako zesilovač, lupa, chcete-li, která zvýrazní daný jev. Na světě probíhá řada událostí zasluhujících okamžitou pozornost a podporu.

Chcete-li se vyhnout mediálnímu zkreslení, vyhněte se sbírkám zaměřených na podporu slabšího v daném válečném konfliktu. Své peníze pošlete do Afriky. Třeba na nákup moskytiér, tablet pro čištění pitné vody nebo do programů zabývající se nepodmíněnému základnímu příjmu. Vaše finanční prostředky se zhodnotí stokrát a s nejvyšší pravděpodobností pomohou nejpotřebnějším, kteří nyní, ale i dlouhodobě, unikají pozornosti médií.

Přispět nebo nepřispět?

Zasáhlo vás aktuální dění ve Východní Evropě? Určitě se nerozpakujte a přispějte. Rozhodujte se podle zásady košile bližší než kabát. Afričani se vašich peněz dočkají příště. V rámci redakčního investia think tanku představujeme pohled na darování i jinou optikou, než která se dá považovat za většinovou.

Většinová rétorika praví, že když se ve světě děje mimořádnost – přírodní katastrofa, hladomor, válka – upíná svět svou pozornost daným směrem. Kromě států a nadnárodních společenství (třeba Evropská unie nebo Organizace spojených národů) k postiženému místu zaměřuje pozornost i řada humanitárních organizací. Za Česko třeba Člověk v tísni, globálně Oxfam. Potud je vše v pořádku, svět funguje. Zájem se upírá jedním směrem. Pozornost se vytrácí z druhé a každé další situace, která by si rovněž zasloužila naši pozornost. Nejvýraznější událost přebíjí zbytek.

Jak tomu předejít? Třeba rozbitím monopolu pozornosti.

Hra s nulovým součtem

Do efektivního dárcovství vstupuje proměnná v podobě hry s nulovým součtem. Každý dárce disponuje předem omezeným rozpočtem, jímž chce a může pomoci. Buďto ho celý poskytne do jedné události anebo jej rozdělí do dvou a více částí. Klidně nestejně velkých.