reklama

Exekuce je strašákem i v roce 2014

redakce dne 18. 02. 2014 - 00:00

Na základě různých dat lze sestavit i profil dlužníka, který stojí jen krůček od exekuce. Nejčastěji jde o člověka ve věku okolo 39. roku života, který dluží průměrně 75 tisíc korun. Dvě třetiny tvoří muži, zbytek ženy. Ty dluží méně, než muži. Podobné průměry jsou atraktivní především pro média, která se mohou vyřádit tvorbou infografik a na základě dostupných dat vytvořit například mapu s nejvíce dlužníky apod. Pro pochopení situace a zejména jejich osvětu, mají podobné průzkumy nízkou váhu. Někoho může tížit několikatisícový dluh více než někoho jiného milionový. Záleží na majetkové situaci dlužníka a jeho schopnosti dostát závazkům. Čtěte také: Odvrácená strana půjček: Exekuce, bankrot, zesplatnění, dražba

Dlužníci a exekuce v roce 2014

I v roce 2014 budou exekuce vedeny proti dlužníkům, kteří nejsou schopni splácet své dluhy. Ty vyplývají především z půjček. Jenže tak jednoduché to není. Mezi zaklepáním exekutora na dveře a první nesplacenou splátkou uplyne nějaký čas.

Častým důvodem bývá nekomunikace dlužníka s věřiteli. Pro běžného věřitele, kterým mohou být třeba banky, nebankovní úvěrové společnosti, pojišťovny, dopravní podniky, nebývá dvakrát příjemné vést s dlužníkem exekuční řízení. V praxi tak přicházejí o část peněz, které musejí vydat na nestandardní řešení při vymáhání pohledávky. Ne vždy se daří na dlužníkovi dlužnou částku opravdu vymoci. Platí to především v takových případech, kdy dlužník nemá žádný majetek a navíc disponuje nedostatečnými nebo dokonce žádnými příjmy.

Běžně používaná exekuce na plat či mzdu dlužníka ztrácí na významu, pokud má povinný, jak se označuje dlužník, příliš nízký příjem na to, aby z něho mohly být uspojováni věřitelé.

Základní nezabavitelná částka pro letošní rok připadá na 6 189 korun.

Řešení se neomezuje pouze na exekuci na plat, může jít i o exekuci na nemovitost, bankovní účet, movité majetek účastníka, ale také na důchod či sociální dávky. Čtěte také: Elegantní řešení před cestou do dluhové spirály

Dluhy manželů nyní ponovu

Od Nového roku 2014 přitom platí zásadní změna při zadlužení jednoho z manželů. Nyní se může druhý z manželů ze společných závazků vyvázat prohlášením danému věřiteli, že nesouhlasí s výší závazku druhého manžela. Nově je možné odmítnou institut společného jmění manželů, kdy si jednotliví manželé budou za své závazky odpovídat samostatně. Čtěte také: Dluhy manželů po roce 2014

Zadlužení důchodci

Rostoucím trendem jsou zadlužení důchodci, na které věřitelé podávají exekuci na důchod. Z pohledu věřitele jsou senioři dobrým cílem. Důchod dostávají v předem stanovené částce a včas, takže zde nehrozí žádné výpadky či jiné komplikace. Exekuci na důchod řeší věřitel přímo s poskytovatelem penzí, což je v tuzemsku Česká správa sociálního zabezpečení. Čtěte také: Zadlužení důchodci: Exekuce na důchod