reklama

Existenční minimum

redakce dne 07. 11. 2011 - 16:22

Tuzemský sociální systém počítá s možností ohrožení samotné existence kohokoliv z nás. Jestliže se do tíživé životní situace dostanete, můžete požádat o výplatu existenčního minima.

Na výplatu dávek existenčního minima má nárok každý obyvatel České republiky po nezbytně nutnou dobu.

Existenční minimum je nejnižší možný minimální příjem, který má za cíl zajištění nezbytné výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Na existenční minimum nemá nárok nezaopatřené dítě, starobní důchodce, člověk starší 68 let či osoba, která je ve třetím stupni invalidity. Čtěte také: Sociální dávky

Existenční minimum upravuje zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.

Od 1. ledna 2012 bylo existenční minimum zvýšeno z 2020 Kč na 2200 korun.

Základní částka je pro rok 2011 stanovena v rámci existenčního minima na 2020 korun měsíčně.