reklama

Petr Hrubý z Broker Consulting (II.): Finančně gramotní lidé benefitují na poradenství

redakce dne 21. 05. 2012 - 01:00

Druhá část rozhovoru s Petrem Hrubým, generálním ředitelem společnosti Broker Consulting.
 

Přečtěte si první část rozhovoru: Petr Hrubý z Broker Consulting: Budoucnost má poradenství s přidanou hodnotou pro klienta

Myslíte, že mají nezávislé finančně poradenské společnostií šanci částečně zastínit i banky?

Ano, zaznamenáváme pomalou změnu klasického schématu „mám finanční problém, jdu s ním do banky“ na „mám finanční problém – hledám nezávislého odborníka“. Je to logické, stačí se podívat například na to, jak dopadl test finančních poradců v loňském roce, který proběhl českými médii.

Ukázalo se, o kolik kvalitněji obsluhují klienty poradci oproti bankovním pobočkám. Naše společnost Broker Consulting v tomto testu zvítězila. Bude to možná znít jako otřepaná fráze, ale pro nás to bylo důležité potvrzení, že jdeme správným směrem, kterým jsme se vydali mezi lety 2007 a 2008. Tehdy jsme začali s vývojem naší služby – finančním plánem.

Ekonom Pavel Kohout tvrdí, že finanční poradenství poroste dalších 20 let dvouciferným tempem, myslíte si totéž anebo se růstový potenciál vyčerpal?

Finančního konzultanta využívá méně než 15 procent lidí. Potenciál je obrovský. Dochází k přerozdělování trhu. Dlouhodobě ale uspějí jen ti, kteří dokážou poskytovat kontinuální servis a udržet si klienta.

V loňském roce jsme vyrostli o více než 20 procent a na počátku tohoto roku jsme ještě zrychlili. Nemyslím si ale, že trh poroste dlouhodobě dvojciferným tempem. Jen některým poradenským společnostem se to podaří.

Jaký je rozdíl mezi finančním poradenstvím před deseti lety a nyní?

Většina lidí ale v minulosti nakoupila finanční produkty nahodile od různých prodejců a nyní se diví, že jako celek zkrátka nefungují. Skutečný finanční poradce by ale sestavil finanční plán, který by zohlednil již uzavřené smlouvy, případně navrhl jejich úpravy, aby jako celek fungovaly.

Bohužel platí, že většina lidí v České republice neví, jak přesně vypadají služby nezávislých finančních konzultantů. A tak je ani nemůže poptávat.

Čemu přikládáte ve finančním poradenství při jednání s klientem největší důraz?

Jednoznačně tomu, aby jednání vedlo k uspokojení potřeb klienta. Pod tím se skrývá celá řada věcí, ať už jde o produkty, finanční plán, schopnost konzultanta zjistit reálné potřeby, jednání jako takové nebo i vhodné oblečení.

Myslíme ale i na situace, kdy vše neběží, jak má. Bezchybnost totiž neexistuje. Proto jsme v Broker Consulting vytvořili nad rámec legislativy institut etické komise, která řeší sporné případy. Je to nadstandardní možnost pro naše klienty domoci se svých práv, pokud se domnívají, že došlo z naší strany k pochybení.

Osobně mě těší, že jsou měsíce, kdy nemá etická komise žádný případ k řešení. Počet případů, které řeší za rok, by se dal spočítat na prstech rukou. A to máme desítky tisíc klientů.

Myslíte si, že rostoucí finanční gramotnost sníží poptávku po finančních poradcích?

Touto otázkou jsme se zabývali již před lety. Funguje to přesně obráceně. Klient, který se vyzná, dělá méně chyb a nedecimuje rodinný rozpočet nesmyslnými půjčkami. Finanční konzultant je pak pro něj dobrým partnerem pro rozhodování o rodinných penězích.

Díky svým znalostem, řekněme vyšší finanční gramotnosti, si můžou lidé jednoduše spočítat, jestli sedí tváří v tvář odborníkovi, který opravdu sleduje jejich zájmy.

V loňském roce jsme se rozhodli ke zvyšování finanční gramotnosti přispět aktivně. Založili jsme obecně prospěšnou společnost ABC Finančního vzdělávání, která mimo jiné formou hry simulující 30 let lidského života vzdělává studenty středních škol. Tuto formu vzdělání ale využívají i firmy pro své zaměstnance. Preventivně tím své zaměstnance chrání před chybnými rozhodnutími, která můžou skončit například exekucemi. To pak není dobrá situace ani pro firmy, ani pro rodiny, kterých se to týká.

Když zavzpomínáte na vaše začátky s budováním Broker Consulting, co bylo nejtěžší?

V podnikání se vždy potýkáte s náročnými situacemi. A není jich zrovna málo. Rozhodující je, jak na ně reagujete. Co si vzpomínám, tak nejtěžší bylo překonávat své vlastní bariéry. Ale zároveň šlo o nejkrásnější výzvy. Naštěstí mám kolem sebe velmi schopné lidi, se kterými jdeme stejným směrem a na které se můžu spolehnout, i když máme před sebou překážky.

Chystáte se někdy v budoucnosti firmu Broker Consulting prodat anebo ji přenecháte svým potomkům?

Ne. Kdo mě zná, ví, že taková myšlenka nikdy nepřišla na pořad dne. Máme ale zájem, aby společnost získala formou uvedení svých akcií na burzu nebo private placementu další kapitál pro rozvoj a zároveň odměnila spolupracovníky, kteří se účastnili motivačního akciového programu.

Rozhodně se ale bude jednat jen o minoritní balík akcií, aby nedošlo k narušení jednotného vedení společnosti a našeho byznys konceptu.