reklama

Finančně poradenský trh vygeneroval loni přes 53 miliard

redakce dne 16. 02. 2012 - 00:00

Finančně poradenský trh z pohledu dvou největší profesních asociací AFIZ a USF ČR vygeneroval obrat v celkové výši 53,4 miliardy korun. Největší obraty patří těm, kteří pro své klienty sjednávají úvěry na bydlení.

Veškeré informace obsažené v tomto příspěvku pocházejí z tiskových zpráv Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky (AFIZ) a Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR). Tato profesní sdružení vydávají společné tiskové zprávy ohledně obratů a počtu sjednaných smluv k finančním produktům za své členy, mezi které patří největší hráči finančně-poradenského trhu v České republice, ale také řada menších a středně velkých subjektů či jednotlivců. Čtěte také: Pololetní hospodářské výsledky finančně-poradenských společností

Obě asociace ve společných tiskových zprávách dělí veškerou produkci do tří kategorií: pojištění, investice, úvěrové a depozitní produkty. Poslední kategorii jsme rozdělili na dvě. Vznikly tak kategorie, které jsme nazvali jako Úvěrové produkty a Vkladové produkty. Od tohoto rozdělení si slibujeme snazší pohled na celou problematiku. Do úvěrů jsme zařadili úvěry ze astavebního spoření a hypoteční úvěry.

V kategorii Uvěrové produkty postrádáme položku spotřebitelské úvěry, neboť ty jsou nedílnou součástí práce finančních poradců. Konsolidace úvěrů patří mezi dobré služby pro ty klienty, kteří se příliš zadlužili a sloučením svých dluhů mohou ušetřit část svých peněz, aniž by jim hrozila exekuce nebo vyhlášení osobního bankrotu.

Do čtvrté kategorie nazvané Vkladové produkty jsme zařadili penzijní připojištění, stavební spoření a spořicí účty.

Obrat podle finančně-poradenských asociací v roce 2011

Pojištění Zprostředkovaný obrat (tis. Kč) Počet smluv
Životní pojištění - běžně placené 4 164 338 333 677
Životní pojištění - jednorázově placené 827 974 6 640
Neživotní pojištění 1 044 742 280 444
Celkem 6 037 054 620 761
Investice Zprostředkovaný obrat (tis. Kč) Počet smluv (investice celkem)
Podílové listy – objem nákupů 3 541 302 138 915
Pravidelné investice 1 189 590 0
Celkem 4 730 892 138 915
Úvěrové produkty Zprostředkovaný obrat (tis. Kč) Počet smluv
Úvěry ze stavebního spoření 2 286 105 5 549
Hypotéční úvěry 29 116 221 18 278
Celkem 31 402 326 23 827
Vkladové produkty Zprostředkovaný obrat (tis. Kč) Počet smluv
Penzijní připojištění 929 109 121 390
Stavební spoření 10 303 684 41 248
Spořící účty N/A 17 441
Celkem 11 232 793 180 079

Zdroj: AFIZ a USF ČR; Zpracování: investia.cz

Data nezachycují skutečný stav

Celkový obrat za loňský rok činil 53,4 miliardy korun. Bylo uzavřeno 963 582 smluv.

Čistě matematicky by na jednu smlouvu připadala suma 55 421 korun. Jenže tento průměr má jeden velký nedostatek. Počítají se v něm hrušky a jablka dohromady. Zatímco u stavebního spoření může tato hodnota odpovídat cílové částce, u hypotéky půjde těžko o přidělený úvěr. Už jen z toho důvodu, že řada bank půjčí v rámci hypotečního úvěru nejméně 250 tisíc korun.

Souhrn výkonu na finančně-poradenském trhu kazí nejméně dvě kategorie, ve kterých je nutné brát výsledky s notnou dávkou rezervy. Jmenovitě jde o kategorie Vkladové produkty a Investice.

V obou těchto kategoriích se počítá s plánem, na kterém se dohodl finanční poradce s klientem. Čtěte také: Bonitní klientela je pro finanční poradce atraktivní

Stavební spoření plave na vodě

Vše si můžeme ukázat na stavebním spoření, které se tak stává do určité míry virtuálním produktem, kde statistiky stojí na jedné straně a skutečný stav pak na druhé.

Je-li poradce „šikovný“, může pod jeho vedením klient uzavřít hodně vysokou „cílovku“, aniž by byla reálná šance, že ji naspoří.

Jen za loňský rok podle údajů AFIZu a USF ČR připadá na jednu smlouvu ze stavebního spoření cílová částka ve výši 249 798 korun. Z informací Asociace českých stavebních spořitelen vyplývá, že o rok dříve (tedy v roce 2010) byla sjednaná průměrná cílová částka na jednu smlouvu 311 376 korun. Ze stejného zdroje pochází údaj, že v roce 2010 připadalo na jednu smlouvu ze stavebního spoření ve spořicí fázi 88 680 korun. k podobným číslům jde dojít i tehdy, vydělíme ji přidělenou státní podporu za daný rok počtem sjednaných smluv.

Jen v roce 2010 by na jednu takovouto smlouvu připadalo 2 420 korun státní podpory, což odpovídá roční úložce 16 tisíc Kč. Při šestileté vázací době si tak průměrný klient naspoří 114 tisíc, tedy ne ani polovinu toho, kolik vyprodukovali poradci zastřešení ve výše uvedených profesních asociacích. Čtěte také: Stavební spoření zůstává i nadále nejlepším spořicím produktem

Sjednaná cílová částka ve výši čtvrt milionu spíše odpovídá tomu, že stavební spořitelny v závislosti na cílové částce poskytují úvěry.

Plán vs skutečnost

Ve skutečnosti tak klient může sjednanou smlouvu rozcupovat anebo platit menší, či vyšší objemy peněz. Přesně podle jeho momentální finanční situace.

V kategorii vkladové produkty obsahuje penzijní připojištění a stavební spoření přesný počet uzavřených smluv, s konečnou částkou je to horší. Podobně je tomu i u investic. Stačí, aby pár tisíc klientů přestalo ze dne na den posílat peníze do podílových fondů a už to s celkovými statistikami pořádně zacvičí. Naopak relativně dobře je skutečnost zachycena v kategorii úvěry. Skutečný stav pak ještě částečně odpovídá v pojištění. Delikvence při placení pojistného například na povinné ručení bude zcela jiná, než v zasílání příspěvků na penzijní připojištění. Čtěte také: Doplňkové penzijní spoření pomalu klepe na dveře