reklama

Finanční plán (3. díl): Pojištění

redakce dne 13. 01. 2012 - 00:00

Nedílnou součástí každého finančního plánu je jeho pojistná složka. Ta je důležitá zejména pro zajištění rizik. V Česku nemá životní pojištění zvláště na růžích ustláno. Pojištění, je-li dobře nastavené, může naopak všechny obmyšlené osoby dobře ochránit před nepřízní osudu.

Řada lidí je již dopředu alergická, když se řekne, že je zapotřebí sjednat nějakou pojistku. V našem modelovém příkladu, kdy pomalými krůčky připravujeme rodinu pana Mužného na první setkání s finančním poradcem, je pojištění nutné zejména pro zajištění jeho rodiny pro případ, že by se Felixu Mužnému či jeho ženě Zuzaně přihodilo něco zlého.

Z našich předchozích dílech o finančním plánování vyplývá, že Felix Mužný nemá žádné dluhy. Mezi ně by mohly například patřit úvěry na vlastní pořízení bydlení, leasingu na auto či spotřebitelské půjčky. Spolu s manželkou Zuzanou mají nadprůměrné příjmy. Společně do rodinného rozpočtu přispějí každým měsícem částkou 61 tisíc. Podrobnější informace uvádíme v tabulce níže.

Čisté příjmy Felixe a Zuzany

Průměrná čistá měsíční mzdaČisté roční příjmy celkem

Felix29 000 Kč377 000 Kč

Zuzana22 000 Kč341 000 Kč

Celkem61 000 Kč718 000 Kč

Příklad: investia.cz

Tabulku jsme si půjčili z úvodního dílu výše uvedeného seriálu o finančním plánování. Pro potřeby pojištění je více než dělaná. Zvláště pro vykreslení situace, kdy je nutné pro jednotlivé živitele rodiny vypočítat patřičnou pojistku v případě jejich smrti.

Životní pojištění

Česká asociace pojišťoven na svých webových stránkách uvádí, že pro stanovení pojistné částky je vhodná suma dvoj nebo trojnásobku ročního čistého příjmu. V našem případě by tak byl Felix pojištěn na 754 000 až 1 131 000 korun, Zuzana pak na sumu 642 000 až 1 023 000 korun. Kdyby měli například úvěr na bydlení, jako je hypotéka či úvěr ze stavebního spoření, o tuto částku by se jim zvýšila pojistná suma. Je pouze na jejich zvážení, jestli své pojistné limity nezvýší třeba na pětinásobek průměrných ročních čistých příjmů. Pro zajištění výplaty pojistného pro obmyšlené osoby, tj. osoby uvedené v pojistné smlouvě, stačí mít zřízené rizikové životní pojištění. Čtěte také: Jak nastavit pojistná rizika u životního pojištění

Dalším nezbytným pojištěním je pojištění trvalých následků a invalidity. Pojištění trvalých následků je nutné hlavně pro ty případy, kdy by měl Felix či Zuzana zdravotní úraz nebo nehodu a museli by svůj dům přizpůsobit bezbariérovým vstupům. Část finančních prostředků by získali jednorázově od státu, což na žádné velké stavební úpravy není. Zvláště tehdy, když bydlí v prvním patře rodinného domku. Přístavba v podobě výtahové šachty by tak byla nezbytností. Finanční poradci doporučují sjednání pojistného limitu na pojištění trvalých následků na sumu okolo jednoho milionu korun. Půl milionu je pak vnímána jako nejnižší možná suma.

Pojištění invalidity je vypláceno většinou jednorázově. Důležitou podmínkou pro výplatu pojistného je stupeň invalidity, který pojišťovny navázali na stupně invalidity podle České správy sociálního zabezpečení.

Různá doplňková pojištění jako je například pojištění nutné pro platby pobytu v nemocnici nebo pojištění příjmů, je vhodné zejména pro ty, kteří nemají dostatečné finanční rezervy. To se však našich hlavních hrdinů, Felixe a Zuzany, netýká. Pro ně by nebyla problémem ani společná roční hospitalizace v nemocnici.

Úrazové pojištění

Nedílnou součástí pojištění je i sjednání úrazové pojistky. Pro naše aktéry by se hodila tehdy, kdyby neměli děti. V okamžiku, kdy máte potomka, či jste ve sladkém očekávání, měli byste tomu uzpůsobit i typ pojištění. Zde by mohla být drobná odbočka. Úrazové pojištění by mohli Mužní sjednat pro své děti. Alespoň by se jim částečně pokryli náklady na léčbu vzniklou při zranění některého z jejich potomků.

Neživotní pojištění

Ve finančním plánu jsou v kolonce pojištění jak životní, tak i neživotní pojistky. Zatímco životní pojištění kryje živé osoby, neživotní pojištění pak majetek těchto osob. Jestliže vlastníte nemovitost, měli byste se zaměřit na dva typy pojistek: pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti. První pojištění kryje škodu na vybavení vaší domácnosti, druhá pak samotnou stavbu. Zde je nutné si prostudovat pojistnou smlouvu a zjistit rozsah výluk. Čtěte také: Co lidé (ne)vědí o svém pojištění?

Pro stanovení pojištění nemovitosti stačí použít odhadu hodnoty nemovitosti a trochu tuto hodnotu zvýšit, případně můžete nahlédnout do nabídek realitních kanceláří ve vašem městě a zjistit, v jakých cenových relacích se podobné nemovitosti jako je ta vaše prodávají na volném trhu. Při zjišťování, jakou výši pojistky u pojištění domácnost pak budete postupovat podobným způsobem. Jen s tím rozdílem, že si představíte modelovou situaci, kdybyste museli teď hned celou domácnost znovu vybavit novým nábytkem, spotřebiči apod. Totéž platí třeba i o rekonstrukci koupelny a toalety a kuchyňské linky. Sociální zařízení je ve většině případech nejdůležitější součástí obytné reality a patří mezi nejdražší.

Autopojištění

Finanční plán by neměl zapomenout ani na pojištění osobních automobilů v rodině. Základem je povinné ručení a nyní již do určité míry i standardní havarijní pojištění plus doplňková pojištění skel na voze apod. Sjednáte-li u jedné pojišťovny povinné ručení a havarijní pojištění, můžete byste získat slevu. Podobně to platí i v případech, že všechny vozy vlastněné v rodině necháte pojistit jednou pojišťovnou. V rámci flotilového pojištění, které se vztahuje již na dva a více vozů a donedávna byla spíše výsadou firem, se dají ušetřit další peníze. Podobně jako na bonusech za bezeškodní průběh vašich jízd osobním automobilem. Čtěte také: Lidé stále podceňují povinné ručení a havarijní pojištění

Oblast pojištění se tak nevztahuje jen na tolik oblíbené investiční životní pojištění, které mají rádi zejména takoví poradci, kterým jde spíše o vlastní kapsu, než blaho jejich klienta. Čtěte také: Jak poznat nekvalitního „finančního“ poradce?