reklama

Finanční plán (1. díl): Příjmy a výdaje modelové rodiny

redakce dne 27. 12. 2011 - 00:00

Připravujete se na první návštěvu finančního poradce a potřebujete vědět, co od něho můžete očekávat? Přinášíme modelový finanční plán čtyřčlenné rodiny, která se rozhodla využít profesionálních služeb finančního odborníka.

Veškeré údaje obsažené v tomto článku jsou fikcí. Především pak jména osob a informací o nich. Ještě než k vám přijde finanční poradce, je vhodné udělat si vlastní přehled příjmů a výdajů, abyste věděli, co všechno budete ukazovat. Příjmy jsou důležité, podle nich se odvíjí celý finanční plán. Výdaje se dají do určité míry zaokrouhlit a nemusejí být na korunu přesně. Jestliže máte jakoukoliv obavu o vaše finanční tajemství, zřejmě pro vás služby finančního poradce nebudou to pravé ořechové.

Pan Felix Mužný a paní Zuzana jsou manželé, kteří vychovávají dvě děti. Pětiletého syna Přemysla a desetiletou dceru Sáru. Manželům táhne ke čtyřiceti letům. Od finančního poradce by potřebovali vyřešit zajištění na stáří a současně naspořit něco málo dětem na případná studia či pro hladší vstup do života. V tomto příspěvku se zatím omezíme jen na stručný výčet toho, jaké jsou jejich příjmy a výdaje. Pojďme si ukázat, jak na rozpočet pro 4 člennou rodinu. Čtěte také: Klíčové pojmy finančního poradenství: Finanční plán, rozpočet, příjmy, výdaje

Stručné informace o rodinném hospodaření

Manželé pracují v bývalém okresním městě Plzeňského kraje. Jejich platy dosahují nadprůměrné mzdy. Po započtení odměn a benefitů nemají zrovna nejnižší příjmy. I když je to v současné době trochu obtížné, mají oba manželé relativně stabilní práci, o kterou by neměli přijít. Zuzana pracuje jako vedoucí mzdové účtárny ve středně velké společnosti zabývající se vedením účetnictví a daňovém poradenství pro další firmy. Felix je programátor a zaměstnává ho renomovaná, rovněž středně velká, softwarová firma sídlící v jejich městě. Jejich souhrnné měsíční výdaje jsou jen ty, které domácnost vydá za energie, otop, vodné a stočné a běžné rodinné nákupy. Žádné velké úvěry jako jsou hypotéky nebo úvěry ze stavebního spoření rodina nemá. Stejně tak ani žádné malé dluhy typu spotřebitelských půjček nebo kreditních karet. Manželé s dětmi žijí v dvougeneračním domku spolu s Felixovými rodiči. Těm Felix platí symbolický nájem. Čtěte také: Tři jistoty na stáří: Nemovitost, děti a peníze

Až potud jde o ryze rodinnou idylu. Žádné dluhy ani velké úvěry, a ani nadměrné utrácení. Kdyby bylo nejhůř, dokáže rodina vyjít jen s jedním platem. Nyní přejděme k jejich skutečným příjmů a výdajům, abychom příkladu dodali na plasticitě.

Vysoké příjmy vs nízké náklady

Jak bylo řečeno výše, Felix i Zuzana dostávají za svou práci nadprůměrně vysoký plat. V případě Felixe jde o 35 tisíc hrubého, bez daňových bonusů za děti, si tak každý měsíc na jeho osobním účtu objeví suma 29 tisíc korun. Podobně je na tom i Zuzana. Ta se svým průměrným hrubým platem 30 tisíc korun má každoměsíčně na účtu 22 tisíc. Oproti Felixovi každoročně dostává navíc třináctý a polovinu čtrnáctého platu. Každé čtvrtletí má jisté odměny, jež jsou až do poloviny jejího čistého měsíčního platu. Felix za celý rok vygeneruje na odměnách zhruba jeden měsíční plat navíc. Čtěte také: ČSÚ: Průměrná mzda ve 3. čtvrtletí byla 24 089 korun

Čisté příjmy Felixe a Zuzany

Průměrná čistá měsíční mzdaČisté roční příjmy celkem

Felix29 000 Kč377 000 Kč

Zuzana22 000 Kč341 000 Kč

Celkem61 000 Kč718 000 Kč

Příklad: investia.cz

Z tabulky vyplývá, že se rodina může směle zařadit do střední třídy. Příslušník střední střídy by měl podle naší dřívější specifikace plat od průměrného platu do jeho dvojnásobku, tedy v rozmezí od 18 do 36 tisíc korun čistého. Čtěte také: Střední třída: Kdo patří do základní vrstvy obyvatel každého civilizovaného státu?

Měsíční a roční výdaje

Průměrné měsíční výdajePrůměrné roční výdaje

Energie, zemní plyn, vodné a stočné, odpady6 000 Kč72 000 Kč

Nájem rodičům Felixe5 000 Kč60 000 Kč

Stravné, potraviny, hygienické potřeby15 000 Kč180 000 Kč

Automobil (pohonné hmoty, pojištění, servis)3 000 Kč36 000 Kč

Dárky (vánoce, svátky, narozeniny, vysvědčení, na „usmířenou“)2 000 Kč24 000 Kč

Životní pojištění, stavební spoření, penzijní připojištění13 800 Kč165 600 Kč

Celkem44 800 Kč537 600 Kč

Příklad: investia.cz

Z druhé tabulky vyplývá, že rodina by dokázala vyjít i s jedním platem, potažmo s Felixovým, kdyby omezila dárky a přestala platit životní pojištění, penzijní připojištění a stavební spoření.

U té poslední „produktové“ položky se ještě zastavme. Předpokládejme, že oba manželé mají „štědré“ zaměstnavatele, kteří jim přispívají na penzijní připojištění a životní pojištění. Aby z toho měl Felix se Zuzanou maximální užitek, mají nastavené životní pojištění na investiční složku (jedno zda jde o investiční či kapitálové). Od svých zaměstnavatelů tak každoročně dostanou dalších 96 000 Kč. Na tyto peníze mají nárok až s příchodem důchodového věku, tj. při dosažení 60 let. Čtěte také: Zaměstnanecké benefity

Po odečtení příjmů a výdajů tak oba manželé každým rokem ušetří 180 400 korun. Tyto peníze, protože je Felix ohledně peněz silně konzervativní, ukládají na spořicí účet a čas od času je přesunou na termínovaný vklad. Za posledních pět let dokázali ušetřit jeden milion korun. Čtěte také: Za jak dlouho lze naspořit první milion s měsíční úložkou tisíc korun?