reklama

Jak investovat do fondu kvalifikovaných investorů?

redakce dne 04. 03. 2022 - 00:00

Fondy kvalifikovaných investorů jsou určené movitější klientele, která zainvestuje milion korun a více. Zároveň snese rizikovější investici za kterou získá vyšší výnos.

Abyste získali přístup do fondu kvalifikovaných investorů (FKI), musíte splnit několik podmínek. Až na vyšší počáteční investici se FKI příliš neliší třeba od otevřených podílových fondů s dynamickou, často akciovou, strategií.

Jak se kvalifikovat na kvalifikovaného investora?

Pro investici do FKI je klíčovým kritériem výše investice. Dolní sazba začíná na milionu korun, horní činí 3,5 milionu korun. Přesné sumy se vyjadřují v eurech a činí 40 a 125 tisíc eur.

Pro investici v objemu jednoho milionu korun stačí prokázat administrátorovi fondu, že daná investice odpovídá vašim finančním možnostem, odborným znalostem, zkušenostem a investičním cílům.

Investice od milionu korun a více, včetně možnosti vyššího výnosu, to jsou fondy kvalifikovaných investorů.

U vyšší investice, 3,5 milionu korun, čestně prohlásíte, že máte patřičné zkušenosti s investicemi do podobných nástrojů, do kterých fond investuje. V prohlášení nesmí chybět vyjádření, že rozumíte všem rizikům spojených s danou investicí.

Při odprodeji části investice je důležité, aby hodnota neklesla pod uvedenou sumu (tj. jeden nebo 3,5 milionu korun. Při snížení investice pod dolní limit, je nutné odprodat celou hodnotu.

Do jakého FKI investovat?

V Česku je celá řada fondů kvalifikovaných investorů. Stačí si vybrat podle investic do podkladového aktiva jako jsou například akcie nebo nemovitosti. Dobrou volbou jsou investice do fondů fondů, kdy daný FKI nakupuje podíly v jiných FKI. Touto diverzifikací lze vhodně pokrýt více investičních strategií a zároveň snížíte pravděpodobnost, že byste vsadili na špatný fond.

Jak vypadá standardní FKI?

Prvotním rozdělením na standardní FKI je, že by v názvu fondu mělo být uvedena zkratka SICAV. Je-li tam třeba ZISIF, není to úplně špatně, ale rozdíly mezi oběma právními úpravami fondů kvalifikovaných investorů jsou velké. ZISIF se navíc označuje přívlastkem alternativní fond a tomu odpovídá i nižší náročnost na reportované informace České národní bance.

SICAV je pouze akciová společnost, u ZISIFu může alternativní fond běžet pod obchodní společnosti. Rozdíly mezi oběma typy FKI jsme popsali v článku FKI: SICAV vs ZISIF.

Jak na investice do FKI?

Pro investování do FKI je zapotřebí delší období, investiční horizont, ve kterém zainvestujete jen tolik peněz, aby vám nechyběly jinde. Fondy pro kvalifikované investory fungují na bázi dlouhých peněz, tj. na období delším pěti let. Veškeré informace naleznete ve statutu investiční společnosti, která za konkrétním fondem stojí a samozřejmě i ve smlouvě, kterou s fondem uzavřete.

U FKI raději počítejte s delším odkupem investované částky. Byť některé FKI nabízí odkup v řádech dnů, jiné se s vámi vypořádají v jednotkách měsíců. Existují fondy, které odkup části nebo celé investované sumy vypořádají až po jednom roce. Velkým tématem FKI jsou poplatky. Obdobně jako u standardních otevřených podílových fondů (OPF) mohou být vstupní i výstupní poplatky, tak i manažerské poplatky a poplatky ze zisku (success fee). Poplatkovou politiku si rovněž projděte, vyplatí se ji znát tehdy, když fond nevytváří dostatečné výnosy, zatímco FKI se srovnatelnou investiční strategií ano.

Rozdíly mezi OPF a FKI fondy

Investiční rozdíly mezi OPF a FKI jsou především v investičních nástrojích, které používají. Otevřené podílové fondy nemohou například spekulovat s opcemi na akcie, s futures na komodity nebo s měnovými kurzy. OPF nemají ze zákona povinnost zveřejňovat klíčové informace pro investory (KIID). V tomto dokumentu je popsaná investiční politika fondu a jeho specifická rizika.

Co je pro otevřené podílové fondy nevýhodou, je výhoda pro fondy kvalifikovaných investorů. Ty mají daleko volnější pole působnosti a investování. Kromě toho se kvalifikovaným fondům daří i při neobvyklých investicích do umění, alkoholu nebo do automobilových veteránů.

FKI má oproti OPF volnější pravidla. Majetek je uložený u depositáře, který je pod jeho kontrolou. Depozitářem je často velká banka, v Česku hojně využívaná ČSOB. Většina FKI má nejvyšší rizikový stupeň. Často z důvodu, že fondy nedokáží dostatečně často oceňovat podkladová aktiva.