reklama

Fondy kvalifikovaných investorů atakují 100 miliard korun

redakce dne 07. 04. 2017 - 00:00

Fondy kvalifikovaných investorů představují zajímavé investiční příležitosti. Mají jednu vadu na kráse – minimální investovaný objem.
 

Onen minimální investovaný objem činí jeden milion korun. Jde však o snížení, neboť do června 2016 musela investice nejméně činit ekvivalent 125 tisíc eur, což znamenalo vynaložit v přepočtu částku 3,4 miliony korun. I díky tomuto snížení investované sumy zažívají fondy kvalifikovaných investorů (FKI) rozvoj. Podle Asociace pro kapitálový trh spravovaly FKI k 31. 12. 2016 majetek v objemu 99,91 miliardy korun. Ke stejnému datu působilo v Česku podle Asociace pro kapitálový trh 173 fondů kvalifikovaných investorů. Ačkoliv čísla pro první čtvrtletí 2017 nejsou dostupná, zcela jistě byla překročena hranice 100 miliard korun, které mají FKI ve správě.

Do jednoho fondu kvalifikovaných investorů nelze uložit veškeré peníze, které má investor k dispozici.

Pro investování do fondů kvalifikovaných investorů platí stejná pravidla, jako pro jakékoliv jiné investování – andělské anebo třeba podílové. Zainvestovat najednou milion korun klade na investora zvýšenou zátěž a jeho pozornost bude zcela jiná než když investuje pár tisícikorun. Nevhodně zainvestovaný velký objem peněz se projeví daleko palčivěji.

Čtěte také: Investování do nemovitostí

Investování v kostce

Pro investování do čehokoliv zjistěte, jaký jste typ investora. Vyplňte investiční dotazník a prostudujte si všechna úskalí a rizika investování. Z těchto informací získáte váš investiční profil, který vám pomůže i s nastavením budoucího výnosu. Jste-li konzervativní investor očekávejte výnosy nižší. Dynamické investice mohou vygenerovat vyšší zhodnocení avšak za cenu propadu hodnoty investice. Znalost tolerance k riziku je dalším důležitým kritériem.

Myslete na svůj spánek. Jste-li duší konzervativní investor, který zainvestuje část peněz do akcií s výraznou volatilitou, čeká vás nejedna probdělá noc.

Jak vybrat FKI?

Výběru fondu kvalifikovaných investorů věnujte dostatek času a úsilí. Nedejte na první dojem z představené investiční strategie a výnosů – jedno zda jde o výnosy budoucí anebo minulé. Prvotní výběr by měl směřovat do oblastí, v nichž se vyznáte anebo orientujete. Dalším důležitým kritériem je výběr fondu, který vám zapadne do stávajícího portfolia.

Čtěte také: Jak a kam investovat malé a velké sumy peněz?

Investiční strategie fondu

Věnujte zvýšenou pozornost k pročítání investičních strategií fondů. Ne každý fond má pro své potenciální investory připravené detailní informace. V konspektu fondu mohou být data mnohdy umně schovaná, případně chybět úplně. Fondy si často hrají se slovíčky. Jeden příklad za všechny. Nemovitostní fond se může tvářit, že investuje do fyzických realit, avšak namísto toho nakupuje akcie firem, které se pohybují na realitním trhu. A je velký rozdíl, zda koupíte cenné papíry fondu s majetkovou účastí na konkrétní nemovitosti anebo fimy zaměřené třeba na facility management.

Čtěte také: Jak vyřešit dilema: Jistý výnos, nízké riziko

Důležitou informací pro kvalifikovaného investora je též úvěrové zatížení fondu a z toho vyplývající objem financí, které získává od bank. Rostoucí úrokové sazby mohou být pro budoucí výkonnost fondu rizikovým faktorem.

Nákladovost fondu

Celková nákladovost fondu často uváděná pod zkratkou TER je nedílnou součástí rozhodování, kam investovat peníze. Do celkové nákladovosti jsou započítány vstupní a výstupní poplatky, tak i poplatky za obhospodařování fondu. Četnost nákupu a prodeje aktiv se promítají skrze transakční poplatky do celkové nákladovosti.