reklama

Fondy životního cyklu podle investiční strategie

redakce dne 24. 11. 2011 - 00:00

Fondy (též programy) životního cyklu se pozvolna dostávají do popředí. Silný vliv na tom má zejména ta skutečnost, že investorovi nabízejí jasně definovanou investiční strategii, která je nastavena na superdlouhý investiční horizont. Investor si také může vytvořit vlastní investiční strategii.

Investiční horizont mnohdy překračuje i třicet a více let. Pro člověka, který se nechce o své peníze průběžně starat, jsou tak fondy životního cyklu vhodné. Podotýkáme, že občasná kontrola, byť jednou za rok, je nutná. Fondy životního cyklu jsou ve dvou módech a to v aktivním a pasivním. Čtěte také: Úvod do investování: Programy a fondy životního cyklu

Oba typy vycházejí z potřeby investora, jestli si vybere předdefinovanou investiční strategii anebo si ji v možnostech každého fondu životního cyklu sám vybere.

Fondy životního cyklu pasivního typu

Fondy životního cyklu pasivního typu se myslí takové programy, které nabídnou investorovi investiční strategii, jenž nemůže změnit ani upravit. Investiční strategie jsou pevně dané, avšak investor si může zvolit takovou, která se mu nejvíce líbí.

Fondy životního cyklu aktivního typu

Ve fondech životního cyklu aktivního typu si investor přímo navolí do čeho bude investovat. V praxi to vypadá tak, že si z nabízených podílových fondů složí vlastní portfolio. Vytvoření vlastního portfolia z otevřených podílových fondů v rámci programu životního cyklu tak do určité míry připomíná smíšený podílový fond.

Investor si tak může ve fondech životního cyklu aktivního typu namíchat doslova silně agresivní prorůstový mix fondů. To v případě, že ho finanční poradce neusměrní a ponechá klienta vlastnímu osudu, případně se do hry nevloží správce daného fondu životního cyklu. Nabízí se analogie se známou pohádkou Karla Čapka o kočičce a pejskovi, jak vařili dort. Na místě je i případná podobnost s drinkem namíchaným z absintu, tatranského čaje a domácí slivovice. Čtěte také: Význam pravidelného investování a jeho vliv na investiční portfolio

Oba typy fondů – aktivní i pasivní – umožňují postupnou přeměnu investiční strategie v čase. Ta je na začátku nastavená jako růstová (též dynamická nebo agresivní) a postupem doby se mění na vyváženou až skončí v konzervativním módu složeném z dluhopisů a fondů peněžních trhů.

Investiční brzda

V hantýrce fondů životního cyklu se postupné přeměně z růstové do konzervativní složky říká investiční brzda. Ta je nastavena na to, aby při přecházení mezi jednotlivými investičními fázemi, maximalizoval fond investorovi co nejvyšší užitek, aniž by zbytečně tratil. Na začátku jsou většinou investice do akcií či akciových podílových fondů, na samém konci pak do fondů peněžního trhu a dluhopisových fondů. Během investičního horizontu dochází k postupnému přerozdělování hodnoty fondu z jedné třídy investičních aktiv do jiné. Podobně jako když kapkami krve postupně obarvujete vodu ve sklenici.

Přeměna investiční strategie v čase

Pro snazší pochopení vysvětlíme přeměnu investiční strategie fondů životního cyklu na přiloženém schématu, které zachycuje pět fází během 40letého investičního horizontu. Tato doba byla zvolena s ohlédnutím na stále pozdější odcházení do důchodu. Zde si dovolíme mírnou vsuvku ohledně uvedeného investičního horizontu. Délka strávená v pracovním procesu se od délky před půl stoletím příliš nezměnila. Stejně jako třeba v roce 1970 bude i nyní činit zhruba čtyři desetiletí. Jen bude přibývat lidí, kteří vlivem studií budou nastupovat do prvního zaměstnání v pozdějším věku. S prodlužujícím se životem a jeho zvyšující se kvalitou se bude odcházet do důchodu čím dál později.

Investiční fáze fondu životního cyklu

Investiční fáze fondu životního cyklu
Infografika: investia.cz

Na obrázku je pět grafů, které představují podíl akciových podílových fondů, dále pak dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu. Fáze jedna je nejdelší ze všech fází. Při předpokládaném 40letém investičním horizontu bude první fáze dlouhá 28 let. Každá další fáze pak bude dlouhá zhruba tři roky. Čtěte také: Superdlouhé investiční horizonty: 30 let a více

Zatímco ve fázi jedna je celé investiční portfolio zaplněno akciovými fondy, případně akciemi, ve fázi dva jsou již z jedné čtvrtiny dluhopisové fondy. Fáze tři ukousne z akciové složky další část, což ve výsledku vypadá tak, že akciová část tvoří polovinu portfolia a dluhopisové fondy s fondy peněžního cyklu shodně po čtvrtině. Čtvrtá fáze je ve znamení posilování dluhopisových fondů a fondů peněžního cyklu na úkor akciových fondů. Pátá fáze je zcela bez akciové složky. Dluhopisové fondy a fondy peněžního trhu zabírají v páté fázi investičního horizontu vždy polovinu z celkové hodnoty portfolia.

Fondy životního cyklu tak mají kromě přesunu finančních prostředků z dynamických složek směrem k těm konzervativním i tu vlastnost, že mohou uzamykat výnosy. Čtěte také: Zamykání výnosů