reklama

I padesátníci mohou investovat peníze

redakce dne 10. 10. 2012 - 01:00

Padesátka znamená první vážnější zamyšlení nad penzí. I těch několik let, které zbývají do důchodu, se dají peníze investovat.
 

Na samém začátku investování ve věku 50 plus je třeba mít na zřeteli důležitou zásadu. Neinvestujte všechny vaše dosavadní úspory. Podlehnout líbivým grafům, které poradci a bankéři svým klientům prezentují, je velice snadné. Navíc všechny grafy vycházejí z minulosti. Budoucnost se na kapitálových trzích nedá předvídat a pokud ano, tak velice omezeně. Veškeré informace o minulých výnosech nevypovídají nic o těch budoucích.

Investiční horizonty a rizikové profily

Ještě než zainvestujete peníze, zjistěte si, jaký máte rizikový profil. Pokud jste neměli dosud s investicemi žádné zkušenosti, vyjde vám v investičním dotazníku konzervativní profil. Nezoufejte, časem se váš profil může změnit. Druhou možností je výsledek vyšlý z dotazníku přeskočit a investovat podle doporučení poradce. Tuto eventualitu však nelze doporučit každému.

Podobně je to s investičními horizonty. Investiční společnosti, které obhospodařují podílové fondy, které jsou nejčastějšími přístavy peněz drobných investorů, doporučují pro každý typ fondů předem určený investiční horizont. Čím méně riziková investice, tím je investiční horizont kratší.

Investiční brzda

Neméně důležitým faktorem je postupný rozprodej investice před odchodem do důchodu. Doporučuje se nejméně desetiletý horizont. Ten se dá omezit tím, že v investicích budete vázat jen menší část finančního majetku, třeba pět až deset procent. Díky tomuto opatření můžete své peníze ponechat v rizikovějších typech fondů jako jsou akciové nebo smíšené fondy delší dobu. Prodej podílových listů tak můžete realizovat třeba až několik let, kdy jste odešli do důchodu.

Vyhněte se zbrklému rozprodeji části nebo celé investice, kdy proti sobě stojí protichůdné faktory. Na jedné straně je potřeba rychle získat peníze a na straně druhé pak pokles hodnoty podílových listů v závislosti na nepříznivém vývoji kapitálových trhů.

Výše uvedené postupy mají za cíl jediné. Pomoci vám odstranit některé zažité mýty a vyvrátit je. Investovat můžete i během vašeho stáří. Užitku z investic v podobě výnosů se nemusíte dočkat.