reklama

Čachry s DPH: Stát ročně přichází o desítky miliard korun

redakce dne 28. 02. 2014 - 00:00

Podvody s odvody daně z přidané hodnoty v Česku jen kvetou. Daňové úniky ročně překračují sumu sto miliard korun.
 

Vybírat efektivně daň z přidané hodnoty (DPH) státu moc nejde. Každoročně přijde o více než 2,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Jen za rok 2012 to bylo 2,7 procenta. V konkrétních číslech tak státní pokladna tratila 114 miliard korun. Evropský průměr je přitom jedno procento z HDP. Máme tedy co dohánět. Reálné odhady hovoří o částce 50 miliard korun, které každoročně uniknou pozornosti finančních úřadů a jeho pracovníkům.

Problém spočívá především v legislativě a morálce. Aktuální platné právní normy poskytují nepoctivcům příležitost, jak rychle a efektivně protočit v soukolí karuselových (daňových) obchodů stovky milionů korun. K vytčenému cíli jim slouží promyšlená pavučina firem. Na samém vstupu je neuhrazení DPH státu, na jeho konci pak vratka DPH od státu. Čtěte také: Státní rozpočet může být do roka v plusu, politikům chybí odvaha

Kolotoče plné peněz

Provést daňový únik není jednoduché. Pro začátek to chce středně pokročilé znalosti fungování výběru DPH, postupů finančních úřadů a policie ČR. Nejde ani o projekt, který by uspokojivě zvládl jednotlivec. Celá záležitost má charakter organizovaného zločinu. Na začátku procesu je bílý kůň, na jeho konci pak legální firma, která vyinkasuje od státu DPH. Čtěte také: Jednotná sazba DPH: Nářky nad zvýšením cen potravin, léků a knih

Jak fungují karuselové obchody

Na samém počátku je firma, která ze zahraničí doveze zboží. To v tuzemsku vzápětí prodá a zbankrotuje. Tím se vyhne povinnosti úhrady daně z přidané hodnoty. Může dojít ještě k přepsání firmy na bílého koně, cizince apod. Firma, která koupila od první firmy v potravním řetězci zboží, ho s malou přirážkou prodá další firmě. Připočtenou 21% DPH platit nemusí, neboť to byla povinnost první firmy. Respektive DPH platí, ale pouze z rozdílu mezi nákupem a prodejem zboží další firmě. Tento postup se ještě několikrát zopakuje. Na konci procesu je firma, která veškeré zboží vyveze do zahraničí. Od státu podle platných pravidel získá vratku DPH. Tím celý kolotoč končí a osoby napojené do tohoto kolovrátku inkasují zisk. Některé podvodné sítě mezi sebou posílají opravdové zboží, jiné si jen sem a tam pinkají faktury.

Boj proti kolotočářům

Stát může proti karuselovým obchodům zakročit zdokonalením legislativy. V tomto případě jde o boj s větrnými mlýny. Ani sebepřísnější zákony nemusí odstranit tento nešvar. Zločin s daněmi se vyvíjí. Bude proto zajímavé sledovat, s čím přijde aktuální koalice. Čtěte také: Vyšší zdanění bohatších lidí státní rozpočet nespasí

Pro začátek by stačilo málo. Stejně jako na Slovensku by postačovala, aby firmy posílali finančním úřadům výkazy o transakcích, kde vyplní obě strany, tedy kupujícího a prodávajícího. Dosud je povinné uvést jen jednu stranu, přičemž v podvodných sítích se zadává jméno firmy, která výkaz podává. Tím znesnadňuje státním orgánům proniknutí do pavučiny. Je také nutné si uvědomit, že společnosti netočí jen jeden obchod, nýbrž v rámci kolotoče desítky obchodů, ve kterých vystaví až stovky faktur měsíčně. Pro průměrného berního úředníka je téměř nemožné přijít na podvod.