reklama

DYOR: Vlastní průzkum investičních možností

redakce dne 05. 05. 2023 - 00:00

Prozkoumejte váš osobní potenciál investičních možností. Nejde přitom o investiční dotazník, ani vaši averzi k riziku. Pečlivým průzkumem investičních možností zjistíte, kam je pro vás nejlepší investovat.

Zkratka DYOR se odvozuje od anglického Do Your Own Research, což přeloženo do češtiny znamená vlastní průzkum investičních možností. V podstatě jde o seznámení vám dostupných investičních možností. Zjistíte, jaké nástroje jsou vhodné pro vaše investice. Snadno odvodíte rizika spojená s investováním. O příležitostech a výnosech mluví každý, rizika zůstávají většinou stranou.

Vlastní průzkum investičních možností se často skloňuje při spekulacích do kryptoměn, tokenů a blockchainu.

Jak na vlastní průzkum investičních možností?

Ujasněte si, jaké máte finanční možnosti. Týká se to především rozlišení dvou rozdílných stavů. Prvním je zainvestování větší sumy peněz, druhou je plynulé, postupné investování menších částek. Je vhodné se jednorázovým investicím vyhnout. Nevědomky se stáváte investorem časující trh. Chytat investiční dno při časování nákupů cenných papírů je obtížně a nejvýhodnější je nákupy nečasovat.

Máte-li k dispozici sumu větší jednoho milionu korun, zahrňte do průzkumu i fondy kvalifikovaných investorů.

Délka výpovědní doby

Méně obvyklým požadavkem na investice je délka výpovědní doby. Pojem je známější ve spojení s termínovanými vklady, než s investicemi. Výpovědní doba znamená čas, za který se vypořádá odkup investice nebo její části. Pro investora s nejistým výhledem je znalost mechaniky výpovědní doby důležitým faktorem pro rozhodování. Nejistý výhled znamená, že investor si není jistý, jak dlouho bude finanční prostředky investovat. Například na desetiletém horizontu očekává pořízení nemovitosti. Držení adekvátní sumy na termínovaném vkladu znamená, že zbytečně přijde o část budoucího výnosu.

Stabilita instituce

Za institucí stojí provozovatel daného investičního vehiklu, kterým může být banka, investiční společnost, penzijní společnost nebo třeba obchodní společnost (s. r. o. nebo akciová společnost), to když se zajímáte třeba o firemní dluhopisy. Banky jsou na českém finančním trhu důsledně kontrolované Českou národní bankou. Podobně jsou dozorovány i penzijní a investiční společnosti.

Potíž nastává u společností nabízející dluhopisy a jiná investiční aktiva. Namátkou jsou to třeba tokeny. Na tomto místě je potřeba vyzdvihnout seznámení se z fungováním tokenů a blockchainu. Pro vlastní klid a uchování peněz je vhodnější se těmto aktivům raději vyhnout.

Pro ověření kredibility společnosti, která vydává například firemní dluhopisy, je dobré se podívat na její historii, výše obratů, oboru, ve kterém oboru působí. Dobrým, ale ne jediným, vodítkem je úspěšně splacená tranše dříve vydaných dluhopisů. Pozornost zaměřte na statutární orgány společnosti. V Česku došlo v minulosti k celé řadě podvodů. Jakmile se jméno jednatele nebo jiného vrcholného představitele objeví v nepříznivém světle, je to další signál pro neinvestování.

Vodítko nabízí podnikatelská historie jednotlivců stojících v čele společností. Časté insolvence a zástupy chtivých věřitelů jsou rovněž spolehlivým indikátorem o kvalitě daného podnikatelského záměru.

Poplatky a náklady

Důležitou složkou je poplatková struktura. Její nákladovost se schovává do zkratky TER (total expense ratio, česky ukazatel celkové nákladovosti fondu). Ukazatel dává informaci o nákladech za uplynulý kalendářní rok. Je to poměr mezi celkovými ročními provozními náklady fondu k průměrné hodnotě jeho majetku. Nákladovost fondu se uvádí v procentech. Vyšší nákladovost znamená, že má fond vyšší náklady na správu. Fondy spravující větší objem finančních prostředků mají lepší výchozí pozici pro nižší TER, než fondy s menším objemem. Pasivně řízené fondy jsou rovněž levnější na správu, než ty aktivněji spravované.

Než se pustíte do vlastního průzkumu investičních možností, prostudujte si základy investování. Pro dobré výnosy není zapotřebí podstupovat neúměrně vysoké riziko.