reklama

Kulturní generace: X, Y a Z

redakce dne 01. 04. 2022 - 00:00

Dvacet let tvoří jednu generaci lidí, která má shodné kulturní charakteristiky. Jak se od sebe liší lidé narození mezi lety 1965 až 2010?

Nejhojnější zastoupení v populaci mají nyní v Česku lidé ve věku od 12 do 57 let (roky narození 1965 až 2010). Pohledem sociologů se dělí do tří generací, které se označují písmenky X, Y a Z. Do ekonomicky aktivního života nyní nastupují příslušníci generace Z. Jak se od sebe jednotlivé generace liší a jaká mají očekávání ohledně důchodů a penzí?

Generace X: Peníze jako nejdůležitější životní hodnota

Potomci baby boomerů, kam se řadí lidé narození mezi lety 1965 až 1980, tvoří souhrnně generaci X. V Česku se nepřesně označují jako Husákovy děti. Společné znaky pro tuto generaci je individualismus a pesimismus. Hlavní prioritou jsou jistoty před změnami.

Generace X se během svého života setkala s počítači, generace Y s nimi vyrůstala a Gen Z se doslova narodila s mobilem v ruce.

Oproti poválečným baby boomers přestali být příslušníci generace X závislí celoživotně na jednom zaměstnavateli. Peníze jsou pro gen X nejdůležitější hodnotou v životě. Zároveň si jako první z popisovaných generací šetří na důchod a to již od počátku ekonomicky aktivního pracovního nebo podnikatelského života. Přesto jsou jejich úspory nedostatečné. Generace X se nazývá i generací sendvičovou, kdy pečují o své dětí a zároveň stárnoucí rodiče. Díky tomuto propojení péče o mladší a starší generaci mají pocit, že se nedokáží uspokojivě zajistit na své stáří.

Generace Y: Optimističtí a chválení

Lidé narození v letech 1981 až 1999 spadají do generace Y, též nazývané jako mileniálové. Jejich rodiče jsou často opět generace baby boomers, poválečná generace (1946 až 1965). Generace Y zažila během svého dospívání událost 11. září.

Mileniálové jsou optimistickou, oceňovanou a chválenou generací. Vyrůstají v době politicko-ekonomických a technologických změn s dopadem na celý svět. Práce a peníze stojí pro generaci Y na druhém místě, jako primární základ života vidí zábavu. Peníze pro ně nemají tak silny smysl jako pro předchozí gen X. Nepodřizují své bytí jen a pouze hromadění statků a peněz. Cítí se globalizovaně.

Jsou zvyklí být flexibilní, pracovat týmově a za svou práci kromě peněz dostávat i nefinanční benefity. Zajištění na stáří hodlá polovina příslušníků generace Y pokrýt z vlastních úspor. Pouze pětina si myslí, že hlavní zdroj bude plynout od státu coby starobní důchod. Mileniálové považují za klíčové znalosti z oblasti investování, neboť věří, že tudy vede cesta k zajištění na penzi. Klíčový produkt pro tuto generace je doplňkové penzijní spoření a investování do otevřených podílových fondů.

Řada z nich stihla koupit nemovitosti před rokem 2015, kdy byly levnější než o pár let později.

Generace Z: On-line realisté bez zájmu o politiku

Nejmladší generací, jejíž nejstarší příslušníci jsou již plnoletí, je generace Z narozená v letech 1995 až 2010. Časově se překrývají s koncem generace Y. Oproti předchozí generaci optimistů je Y generací realistů. Vyrostli s mobilními zařízeními v ruce. Jsou neustále online a práci chtějí flexibilní s častým využitím home office. Politika je pro ně cizí pojem. Pro gen Y je důležité dobré pracovní uplatnění a budování kariéry. Práci mění každých několik let. Na stáří si chtějí v budoucnu šetřit stejně jako generace Y.