reklama

Investiční dotazník

redakce dne 28. 10. 2022 - 00:00

Investiční dotazník je zákonná povinnost, kterou musí investor podstoupit při založení libovolného investičního nástroje před samotným investováním.

Investiční dotazník vychází ze Zákona o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb. Bez jeho vyplnění není možné otevřít investiční účet. Administrativní i legislativní tíha leží na zprostředkovateli, který náležitosti investičního dotazníku eviduje a archivuje pro případné kontroly České národní banky. Průběžně padají v této kontrolní oblasti značné pokuty. Většinou se s dotazníkem, jak napovídá jeho název, setkáte u investičních produktů. Nezbytnou součástí je i v rámci kapitálového nebo investičního životního pojištění. Standardně se s investičním dotazníkem setkáte při založení doplňkového penzijního spoření.

Dotazování probíhá odpovídáním na sadu otázek mající za cíl odhadnout potenciální rizikovost daného investora. Na základě výsledků dotazníku investor zjistí, jaký typ investice je pro něho v aktuální době vhodný.

Jak investiční dotazník nevyplňovat

Odpovědi na otázky se dají zmanipulovat, což by běžný drobný investor dělat neměl. Manipulací se myslí úmyslné vyplnění s cílem dosažení kýženého výsledku, který neodpovídá dosavadním zkušenostem a znalostem investora.

Uvedené rziko je patrné zvláště při online vyplňování investičního dotazníku. Zbytečně vyjde investorovi jiná investiční strategie. Při nejbližším propadu na trzích mu zůstanou oči pro pláč. Časem se investor dopracuje k rizikovému investičnímu profilu. Nabývání cenných zkušeností je vhodnější v postupném objevování kapitálového trhu než skočit rovnýma nohama do rizika, o kterém neměl neznalý investor ponětí.

Příjmy a majetek

Majetkové poměry dotazník řeší dost na tělo, ve skutečnosti stačí uvést orientačně hodnotu majetku. určitě nemusíte kvůli vyplnění investičnímu dotazníku zadávat nový odhad nemovitostí. Prostě použijete váš kvalifikovaný odhad podle cen ve vašem okolí za stejně velký a vybavený byt nebo dům. Podobné jsou na tom příjmy. Suma stačí orientačně, nikoliv na koruny přesně.

Určitě je rozdíl, uvedete-li, že vaše měsíční čisté příjmy jsou 20 tisíc korun místo 50 tisíc. Důležitý je typ příjmů - zaměstnání, podnikání, starobní důchod. Příjmy plynoucí z politiky jsou klíčové ty nad 40 tisíc korun čistého. V českých podmínkách jsou to profesionální politici jako jsou poslanci, senátoři, starostové a primátoři. Jste-li zastupitel nebo radní v malé obci, určitě to v příslušné části investičního dotazníku uveďte. Dotazování na příjmy je boj proti praní špinavých peněz. Vůbec nevadí, jak vysoké máte příjmy, jen musí být zřejmé, odkud plynou.

Podobně na tom je i dotaz, jaké máte výdaje. Rozdíl mezi příjmy a výdaji slouží pro stanovení jednorázové a pravidelné investice. Od zjištění příjmů a majetku se odvíjí investiční možnosti, které má každý investor odlišné.

Znalost investičních nástrojů

Prověření majetku není to hlavní, co by vás mělo na investičním dotazníku zajímat. Nezbytným minimem je porozumět nástrojům a produktům, do kterého chcete investovat. Budete-li nakupovat akcie, bude se zprostředkovatel zajímat, zda znáte akcie, jaké jsou nástrahy při jejich nákupu a prodeji v různých fázích hospodářského cyklu.

V podobném duchu bude probíhat zjišťování, zda rozumíte otevřeným podílovým fondům nebo fondům obchodovaných na burze (ETF). Po znalosti ETF se přednostně zajímají investiční platformy, které do nich investují většinu svěřených finančních prostředků. A protože ETF se liší od podíláků, bude pozornost upřena k tomu, aby potenciální investor porozuměl co jsou fondy obchodované na burze.

Dosavadní zkušenosti

Nezbytným zjištěním jsou zkušenosti s jednotlivými nástroji. V investičním dotazníku je sada otázek zaměřená na zjištění dosavadních investičních zkušeností investora. Máte-li zainvestováno (ať už nyní nebo dříve) uveďte v dotazníku typ investičního nástroje a délku v letech.

Vyplnění investičního dotazníku neplatí generálně na celý váš život. Vyplňovat ho budete pokaždé, když si založíte investiční produkt. Stejně tak bude po vás dotyčná společnost vyžadovat jeho průběžné aktualizace.