reklama

Princip investiční pyramidy

redakce dne 12. 05. 2023 - 00:00

Investiční pyramida poskytuje přehledný pohled na strukturu finančního majetku podle jeho rizikovosti.

Pyramidových schémat pro správu financí a majetku existuje nespočetně. Investiční pyramida se v mnohém podobá se strukturou finančního majetku. Před dvěma lety jsme vydali článek Ideální struktura finančního majetku, ve kterém jsme pracovali s efektivním rozdělením milionu korun. Princip investiční pyramidy se zabývá rozdělením finančního majetku podle rizikovosti investice.

Finanční majetek si lze zobrazit mnoha způsoby, jedním z nich je pyramida. V její dolní části, základně, budou nerizikové finanční nástroje - vkladové produkty s žádnou až minimální dobou na viděnou, což znamená žádnou nebo krátkou výpovědní dobu. Základna patří běžným a spořicím účtům. Nad nimi budou termínované vklady.

Tradiční dělení majetku se točí okolo rozdělení na třetiny: hotovost, akcie a nemovitosti. Podobný přístup kopíruje rovněž investiční pyramida. Vyjma nemovitostí.

K vrcholu pyramidy se proměňují aktiva k rizikovějším. Prolínají se s delším investičním horizontem a výpovědní lhůtou.

Základ investiční pyramidy

Základnu investiční pyramidy tvoří hotovost. Peníze na běžných bankovních účtech a spořících účtech. Důraz je kladený na rychlý přístup k finančním prostředkům s žádnou až minimální výpovědní lhůtou. Nad krátkými penězi jsou delší v podobě termínovaných vkladů. Při náhlé potřebě finančních prostředků jsou sankce za předčasný výběr vkladu či jeho části akceptovatelné.

Střed pyramidy patří dlouhodobosti

Střední část pyramidy tvoří finanční nástroje mezi vkladovými (stavební spoření) a investičními s delším investičním horizontem. Stavební spoření je delší dobu mrtvým produktem, který při životě uměle drží státní podpora. Přesto se najdou lidé, kteří ho mají ve svém finančním portfoliu. Minimálně mohou spekulovat na výhodnější získání úvěru ze stavebního spoření bez zajištění nemovitostí.

Princip investiční pyramidy

Druhým výrazným investičním produktem je doplňkové penzijní spoření (DPS) s nastavenou dynamickou investiční strategií. DPSko má specifické parametry pro předčasné ukončení. V případě krajní finanční nouze by předčasné ukončení mělo patřit mezi poslední možnosti.

Nad střední části pod vrcholem pyramidy se nacházejí dynamické nástroje. Sem patří především investiční platformy a otevřené podílové fondy. V obou případech s jasně dominantní dynamickou strategií. Oproti penzijku se dají zainvestované peníze rychle získat nazpět. Rizikovost se týká především situací, kdy investor vybírá peníze v nepříznivé době při poklesu kapitálových trhů. Výběr peněz probíhá v řádech dnů a je pro běžného drobného investora rizikovější.

Investiční platformy, které nakupují akciové indexy rozvinutých ekonomik, typicky amerického S&P 500, patří spíše mezi méně rizikové, ale akcie, propady jejich hodnot a špatné načasování odkupu, znamenají pro řadu lidí riziko.

Rizikový vrchol

S kořením pomálu, říkávaly naše babičky. Adrenalinový zážitek v osobních financích tvoří investování do akcií, zkoušení štěstí při spekulací do forexu, tokenů a kryptoměn. Zejména obchodování na denní bázi je značně riziková aktivita. Proto by měl vrchol investiční pyramidy tvořit jen malé množství z celku.

Oproti ledovci, který nad mořskou hladinou tvoří jen jednu desetinu své velikosti, by měl vrcholek pyramidy tvořit pět procent a méně. Při neopatrných a značně spekulativních nákupech čehokoliv lze snadno přijít o ztrátu blížící se celého spekulativního kapitálu. Při pětiprocentní ztrátě, kdy investor odepíše celý vrchol investiční pyramidy, má vysokou pravděpodobnost, že mu ztracenou část vygeneruje výnos z dolních pater pyramidy.

Orientační podíly aktiv

Nevadí, pokud některý z finančních produktů ve svém portfoliu nemáte. Známe případy lidí, kteří mají běžný účet, doplňkové penzijní spoření a zbytek peněz mají v investičních platformách.