reklama

Podpojištění: Nemilé překvapení v nouzi

redakce dne 31. 03. 2023 - 00:00

Není horšího zážitku, než když vám při výplatě pojistného plnění vyplatí pojišťovna daleko menší sumu, než na kterou máte sjednané pojištění. Jak je to možné? Jak se to stalo? A dá se proti tomu bránit?

Uvedená situace vzniká tehdy, když jste váš majetek nepojistili na plnou možnou hodnotu. Dostali jste se do tzv. podpojištění, ve kterém vám pojišťovna vyplatila jen tolik, na co máte nárok.

Jak vzniká podpojištění? Co musíte udělat jako první věc a co nedělat vůbec? Na tyto otázky jsme zkusili najít stručnou odpověď.

Jak vzniká podpojištění?

Nejlepší je ukázat podpojištění na obrázku domečku, který je zabarvený do tří barev, přičemž každá představuje jeden stav. Červená znamená podpojištěnost, žlutá stávající pojistnou částku a zelená aktuální hodnotu domu. Ideální stavem je pojištění nemovitosti na aktuální hodnotu (zelená barva). Pojišťovny na základě údajů z katastru nemovitostí a vašeho upřesnění dokáží s určitou přesností dopočítat aktuální hodnotu domu. Modrou barvou je vyvedené nadpojištění, které není předmětem tohoto příspěvku.

Podpojištění tak vzniká, kdy hodnota uvedená v pojistce neodpovídá skutečné hodnotě domu. Určitě nechcete dlouhé roky platit pojistku, abyste v případě nenadálé škodní události zjistili, že vám pojišťovna zkrátí pojistné plnění.

Aktuální hodnota domu

Aktuální hodnota domu je taková hodnota, za kterou postavíte novou nemovitost se stejnými parametry a na stejném místě. Máte-li například rodinný domek s dvěma obytnými podlažími, podsklepený a s bytovou dispozicí 4+1 na každém obytném podlaží, postavíte po jeho absolutní destrukci na chlup stejnou realitu. Bez kompromisů typu zmenšení podlahové plochy a tím i dispozice na 3+1 nebo snížením počtu podlaží. Výjimku představují použité materiály, které jsou opět stanovené v pojistné smlouvě. Těžko z víkendové chalupy postavené z vepřovic a pojištěné na minimální hodnotu postavíne honosnou vilu z kvalitních cihel.

Příklad s domem na obrázku

Máte dům, jehož aktuální hodnota je pět milionů korun. Vy se však z nějakého důvodu rozhodnete ho pojistit na polovinu, tj. 2,5 milionu korun. V případě jeho totální destrukce (třeba vyhořením do základů) vám pojišťovna oněch 2,5 milionu korun nevyplatí, ale jen polovinu z této částky, tj. 1,25 milionu korun. Pojišťovny mají ze zákona právo na snížení pojistného plnění ve stejném poměru, jako byla pojistka podhodnocená proti skutečné ceně reality.

Podpojištění domu

Uvedený příklad nemusí být úmysl z vaší strany. Stačí, když jste si sjednali pojistku kdysi dávno a dál na ní nesáhli. Vlivem průběžného nárůstu hodnoty nemovitostí výše pojistného plnění zastarala.

Zákon č. 89/2012 Sb. § 2854: Podpojištění

Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku, sníží pojistitel pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku; to neplatí, ujednají-li strany, že pojistné plnění sníženo nebude.

Podle České asociace pojišťoven je v Česku zhruba polovina nemovitostí podpojištěných.

Dopojistěte se na skutečnou hodnotu

Abyste se vyhnuli podpojištění, dopojistěte se na skutečnou hodnotu vaší nemovitosti. Se stanovením ceny vám poradí odborný odhadce, něco umí sami pojišťovny ve svých cenových mapách. Případně odkoukejte cenu z realitních inzerátů, které obsahují podobnou nemovitost, jakou máte vy.

Každým rokem zvažte, zda navýšíte hodnotu nemovitosti v pojistce. Některé pojišťovny umožňují indexaci cen, kdy pojistné plnění je navýšeno automaticky podle růstu inflace. Pojišťovna vás jen vyrozumí, že o danou částku narostla i cena pojistky.