reklama

Pravidla pro předdůchod v roce 2022

redakce dne 28. 01. 2022 - 00:00

Odejít do předdůchodu je otázka peněz. Pro rok 2022 je zapotřebí mít naspořeno nejméně čtvrt milionu korun.

Nárok na předdůchod se řídí zcela odlišnými pravidly, než je tomu u standardních důchodů (jedno zda jde o starobní, předčasný, pozůstalostní nebo invalidní). A stále platí, že pro čerpání předdůchodu je důležité mít naspořeno dostatečný objem finančních prostředků v doplňkovém penzijním spoření.

V první řadě peníze

Do předdůchodu lze odejít dva až pět let před vznikem nároku na řádný starobní důchod. Kromě věku je nutné mít našetřeno dostatečný velký objem peněz. Výplata předdůchodu se odvíjí od průměrné mzdy, kterou vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Poslední info o průměrné mzdě pochází z prosince 2021, kdy dosáhla výše 37 047 korun. Z této sumy je nutné zajistit, aby vaše měsíční výplata činila 30 procent, což je 11 114,10 koruny. Celé si to vynásobte 24 až 60 měsíci a získáte sumu, jakou musíte naspořit v penzijku než začnete čerpat předdůchod.

Minimální suma pro odchod do předdůchodu ve dvouletém předstihu je 266 739 korun.

Minimální a doporučený objem úspor pro předddůchod

  Minimální objem úspor* Doporučený objem úspor  
2 roky 266 739 Kč 288 000 Kč  
3 roky 400 108 Kč 432 000 Kč  
4 roky 533 477 Kč 576 000 Kč  
5 let 666 846 Kč 720 000 Kč  

Výpočet: investia.cz
Minimální objem úspor = 11 114,10 Kč
Doporučený objem úspor = 12 000 Kč
Poznámka: *) Zaokrouhleno na celé koruny nahoru

Doporučený objem úspor je ekvivalent měsíční výplaty očištěný od zdanění výnosů anebo poklesu hodnoty penzijních jednotek.

Pro naspoření částky 666 tisíc korun stačí pravidelná měsíční úložka 1 500 korun se šestiprocentním výnosem investovaná 25 let. Získaná státní podpora se postará o ťuknutí na doporučený objem úspor ve výši 720 tisíc korun.

Čtěte také: Milion za 25 let od 1 500 Kč měsíčně

Pokles hodnoty penzijních jednotek

Až potud selanka. Jenže předdůchod je náchylný ke komplikacím ohledně průběžnému přeceňování hodnoty penzijních jednotek (obdoba podílových listů u otevřených podílových fondů). Přeceňování hodnoty penzijních jednotek se týká nejčastěji tehdy, když dojde k poklesu nebo ke zvýšení podkladových aktiv. Mezi přeceňovaná aktiva patří především akcie (u vyvážené a dynamické investiční strategie). Tím se může hodnota nainvestovaného objemu dočasně snížit.

Máte-li nastavenou dynamickou strategii a dojde ke standardnímu tržnímu výkyvu, objem finančních prostředků poklesne. Děje se to například v dobách krizí nebo při významnějších světových situacích, kdy dojde na burzách k panice a výprodejům.

Zdanění výnosů jako druhá záludnost

U výběru finančních prostředků z doplňkového penzijního spoření platí desetiletý daňový test. Do deseti let veškeré výnosy podléhají 15procentní srážkové dani. Po uplynutí deseti let se daň nehradí. U fondových investic je tato doba stanovená na tři roky.

Přečtěte si článek o rozdílech mezi předdůchodem a předčasném důchodu.