reklama

Garantované vklady

redakce dne 23. 08. 2010 - 15:11

Garantované vklady patří spíše do oblasti investic, ale několik tuzemských bank vytvořila i jejich spořicí část. Jde o vklady, kde se dvě nebo i více částí jednoho vkladu úročí několika možnými způsoby.

Garantované vklady v podání tuzemských bank mají v sobě zabudovány prvky běžného spořicího účtu s investičním nástrojem. Celý vklad je pojištěný, takže klient o své peníze v případě pádu banky nepřijde. Jediným rizikem, který klient nese, je nepřisání úrokové sazby na garantovaný vklad.

Jak vysoký je první vklad garantovaného účtu

Nejméně lze na garantovaný vklady vložit 10 tisíc korun. Průměrná nejnižší úložka se pohybuje mezi 10 až 50 tisíci korunami.

Princip fungování garantovaných vkladů

Garantované vklady fungují jako investiční programy jednotlivých bank. Ty nakupují například komodity (ropa, kakao, zlato, obilí, maso), obchodují s energiemi anebo akciemi. Vložené peníze do garantovaných vkladů banky používají na obchodní transakce. Podle jejich výsledků pak připisují výnosy. Klient nese ztrátu jen do výše výnosu. Vložená částka je mu po jednom až čtyřech letech trvání garantovaného vkladu vyplacena zpět.

Omezením pro klienta jsou následující: absence volného nakládání s penězi, které jsou v garantovaných vkladech. Pokud by chtěl klient zrušit vklad, zaplatí bance předem stanovenou sankci.

Garantované vklady jsou zpoplatněné. Většinou několika procenty z vložené částky. Část garantovaných vkladů má stanoven tzv. minimální výnos. Ten se pohybuje v desetinách anebo jednotkách procenta z vložené částky.

Co jsou prémiové vklady

Garantované vklady se mohou nazývat i jako prémiové vklady. Prémií se myslí výnos, který plyne majiteli vkladu nad předem přislíbený úrok.

Daňový test u investic do garantovaných vkladů

Při investování do garantovaných vkladů je nutné počítat s 15procentní srážkovou daní z výnosu. Daň provede banka automaticky.

Termínovaný vs garantovaný vklad

Hlavním rozdílem termínovaného vkladu je, že celý vklad je pevně úročen podle předem dané úrokové sazby. Ta se může v průběhu trvání termínovaného vkladu měnit. Změny sazby však vyplývají ze smlouvy o termínovaném vkladu, který uzavírá klient se svou bankou nebo družstevní záložnou.

Naopak výnos u garantovaného vkladu není předem obvykle jistý. Klient má před začátkem jen hrubý nástin možného vývoje úrokové sazby. Ta se může v průběhu trvání garantovaného vkladu měnit.