reklama

Státní pokladniční poukázky

redakce dne 28. 04. 2023 - 12:00

Státní pokladniční poukázky jsou vítaným investičním instrumentem bonitní klientely. V Česku existuje i retailová varianta.

Státní pokladniční poukázky jsou krátkodobým dluhovým cenným papírem, který vydává stát, potažmo ministerstvo financí na období jednoho roku. Ministerstvo financí se stává jejich emitentem. Zavazuje se, že nejpozději za rok (může i dříve) nazpět odkoupí vydané pokladniční poukázky.

Státní pokladniční poukázky většinou nakupují banky, často pro své mimořádně bonitní klienty. Investiční nákup poukázek mají stanovený od deseti milionů korun.

Zdanění pokladničních poukázek

Pozitivní zprávou pro investory je, že od roku 2021 státní pokladniční poukázky nepodléhají 15procentní srážkové dani. Touto daní jsou naopak zdaňovány výnosy z depozitních produktů, jako jsou spořící účty nebo termínované vklady.

Výnosy poukázek

Například roční úroková sazba šest procent bude pro vklady i pokladniční poukázky rozdílná. V případě depozit se šestiprocentní úroková sazba po zdanění sníží na 5,1 procenta, u pokladničních poukázek investor získá oněch šest procent bez jakéhokoliv zdaňování.

Výnosy jsou připisovány až po zpětném odprodeji emitentovi. Nejvhodnější je nákup pokladničních poukázek v primární aukci. Na začátku každého období je investor seznámen s budoucím výnosem, ten se mění s každou tranší.

Rizikovost poukázek

Pokladniční poukázky jsou, jak bylo zmíněno, investičním dluhovým papírem. Emitentem je stát, tudíž investiční riziko je nižší než například u firemních dluhopisů. Přesto je nelze stavět na roveň například termínovaných vkladů, které jsou pojištěné do ekvivalentu sto tisíc EUR.

Nejdéle jednoletý investiční horizont, nulové zdanění a nižší rizikovost je vhodná kombinace pro uložení peněz, které by jinak investor měl například na termínovaném vkladu.

Jak vysoký je dobrý výnos?

Dobrý výnos by se měl pohybovat jeden procentní bod nad aktuální výší inflací. V případě mimořádně vysoké inflace, která je nyní v Česku, se o dobrém výnosu nedá moc mluvit. Veškeré výnosy na depozitech nebo pokladničních poukázkách jsou dobré pro osoby disponující kapitálem od jednoho milionu korun. Řada bank, například Raiffeisenbank, požaduje pro nákup státních pokladničních poukázek deset milionů korun. Investiční společnost BH Securities umožňuje ve svém CZK Úrokové portfolio uložit do poukázek sumu sto tisíc korun.