reklama

Jak funguje valorizace důchodů

redakce dne 27. 01. 2023 - 00:00

Důchodová valorizace zabraňuje před postupným propadáním se starobních důchodců do příjmové chudoby. Přes průběžné navyšování důchodů drží hodnotu. Starobní důchodci tím mají zajištěnou životní úroveň a nemusí se obávat, že by za pár let jejich starobní důchody natolik poklesly, že by z peněz nevyžili.

Co je valorizace důchodů?

Valorizace důchodů je každoroční zvyšování (starobních) důchodů v procentech. Valorizace probíhá automaticky k 1. lednu daného roku a týká se všech důchodů, které jsou vyplácené v České republice. Samotní senioři nemusí o nic žádat. Valorizace důchodů, též zvyšování nebo navyšování, je pravidelný úkon daný zákonem č. 469/2020 Sb.

Valorizace důchodů 2023

Navýšení důchodů proběhne od 1. ledna 2023, Průměrný starobní důchod bude o valorizovaný o 825 korun.

Standardní, též řádná, valorizace se týká důchodů všech druhů: starobních, včetně předčasných, invalidních a pozůstalostních (vdovské, vdovecké a sirotčí).

Letošní valorizace, stejně jako ty předchozí, se týkají zvýšení základní výměry, tak i procentní výměry. Z obou těchto výměr se skládá každý důchod.

Základní výměra, někdy nazývaná jako fixní, pevná, se z 3900 korun zvyšuje na 4040 Kč. To představuje nárůst o 140 korun.

Procentní výměra důchodu se zvyšuje o 5,1 procenta. U procentní výměry důchodu vždy záleží, jak vysoký je rozdíl mezi celkově vyplaceným důchodem a základní výměrou. Čím vyšší je tento rozdíl, tím roste i absolutní částka navýšená o 5,1 procenta. Je rozdíl získat 5,1 procenta z částky 10 000 Kč a z částky 20 000 Kč, ač jsou obě tyto sumy valorizované stejným procentem.

Nejnižší, zákonem zaručená, výše procentní výměry důchodu je 770 korun měsíčně.

Letos navíc ke starobním důchodům přibude 500 korun za každé vychované dítě.

Výpočet valorizace důchodů

Stanovení výše valorizovaných důchodů se provádí na základě růstu mezd v národní ekonomice a vývoji cen neboli inflace.

Rychlejší valorizace důchodů

V dobách vysoké inflace (roky 2022 a 2023) dochází k opakovaným valorizacím důchodů během jednoho roku.

Zneužívání důchodové valorizace

Ač zřejmě každý starobní důchodce nebo důchodkyně ocení zvýšení důchodů prostřednictvím důchodové valorizace, dá se důchodová valorizace zneužít i v politickém prostředí. Především o mimořádné důchody, které musí schválit poslanci v poslanecké sněmovně.

Děje se to především tehdy, kdy si vládnoucí koalice dobře spočítá, že pár jednotek, nebo desítek miliard korun státní rozpočet příliš nezruinuje a oni tak získají věrnost seniorů, která se přetaví ve voličskou podporu při volbách.

Tento způsob uplácení důchodců je nebezpečný. V čase poškozuje všechny. Vyšší výdaje na mimořádně valorizované důchody představují zátěž pro stát, který si na důchody musí půjčit.