reklama

Vývoj životního pojištění

redakce dne 01. 10. 2013 - 01:00

Životní pojištění je jedním z nejvíce sjednávaným produktem u nás. V průběhu doby se vyvíjí jeho význam a přístup k pojistnými rizikům.
 

Dobrou pojistku oceníte tehdy, kdy se přihodí pojistná událost a vy požadujete po pojišťovně pojistné plnění. V tomto bodě však nejeden majitel životní pojistky zjistí, že se vlastně pojistil špatně, případně tento produkt tak úplně nepochopil.

Pryč jsou doby, kdy se v rámci životního pojištění „spořilo“. Toto klamavé tvrzení používali finanční poradci v případech, že chtěli sjednat investiční nebo kapitálové životní pojištění a potřebovali nějaký chytlavý prodejní argument.

Posun v pojištění rizik

V průběhu času lze ze statistik pojištění vyčíst posuny, zejména mezi muži a ženami. Zatímco muži se pojišťují pro případ smrti, invalidity a kryjí především úvěry, ženy volí naopak pojištění rizik plynoucí ze závažných onemocnění. Mezi ně se řadí nemoci jako je rakovina či infarkt, případně rizika ryze specifických ženských nemocí.

V dlouhodobém horizontu přicházejí klienti na chuť především zajištění příjmů i v případech, kdy nebudou schopni pracovat a získávat tak finanční prostředky. V hlavní roli jsou to opět pojištění proti smrti a invalidity.

Ani investiční životní pojištění (IŽP) nezůstalo ušetřeno vývoji trhu a náladám obyvatel. Již to není jen produkt zaměřený primárně na zhodnocení vložených finančních prostředků. IŽP a potažmo i KŽP (kapitálové životní pojištění) se vyplácí, pokud ho zakládáte kvůli penězům od třetí osoby. Tím máme na mysli především možnost získání slevy na dani z příjmů anebo příspěvků od zaměstnavatele. Pakliže nemáte vyhlídku na příjmy od „třetích osob“, je vhodnější sjednat si rizikové životní pojištění a investovat jinde, například v podílových fondech.

Investičko pro strýčka Příhodu

Případně si můžete sjednat pojistku s investiční či kapitálovou složkou nezávisle na hlavním pojištění a nechávat si do ní posílat finanční prostředky od zaměstnavatele. V tomto případě slouží IŽP či KŽP jako vedlejší náhodný zdroj příjmů. Na konci trvání pojistky zažijí pojištěnci podobný pocit štěstí a blaha, jako když se v mládí podívali do útrob spořícího prasátka za pomoci kladiva. I kdybyste od vašich zaměstnavatelů dostali během vašeho ekonomicky aktivního života maximální možné příspěvky za deset let, získáte k vaší práci zajímavý „benefit“ začínajícím na jednom stu tisíc korun.

Jak na „životko“

Pojišťujete-li se v rámci životního pojištění na případ smrti, je vhodné se pojistit na dvoj až pětinásobek čistých ročních příjmů.

Některé pojišťovny, zvláště pak pojišťovací zprostředkovatelé, vám mohou nabídnout pojištění i příliš rizikových pojistných událostí, od kterých se konkurence vesměs distancuje. Pes je zakopaný zejména v pojistném plnění v případě pojistné události.