reklama

Invalidní důchod

redakce dne 29. 12. 2011 - 17:36

Jestliže člověk po určitou dobu nemůže vykonávat své zaměstnání, má nárok na invalidní důchod. Invalidní důchody má ve své administrativě Okresní správa sociálního zabezpečení, respektive posudkoví lékaři, kteří rozhodují o přiřazení stupně invalidity.

Český sociální systém pamatuje i na takovou skutečnost, kdy někdo onemocní anebo na základě úrazu či nehody nemůže vykonávat své dosavadní zaměstnání. Výše invalidního důchodu se odvozuje podle stupně invalidity, které jsou tři.

Invalidní důchod a peníze

Invalidní důchod mají ve své gesci okresní či městské správy sociálního zabezpečení. Ty rozhodují o zařazení daného člověka do stupně invalidity. Stupně invalidity se stanovují podle toho, jak se dokáže uplatnit na trhu práce. První stupeň invalidity znamená lehčí zdravotní komplikace, na základě kterých může člověk pracovat. Byť ne v takové intenzitě, jako před onemocněním. Druhý stupeň invalidity, potažmo třetí stupeň invalidity dříve práceschopného pracovníka vyřazují z ekonomického procesu. Čtěte také: Jak na invalidní důchod

Invalidní důchod rozesílá Česká správa sociálního zabezpečení. Skládá se ze základní výměry, která od 1. ledna 2012 činí 2270 korun a procentní výměry. Ta vychází z předchozího příjmu.

V okamžiku nároku na starobní důchod se invalidní důchod ruší. Pro potřeby starobní penze se u osob s invalidním důchodem postupuje podle stejných kritérií. V konečném důsledku má invalidní důchodce nárok na ten důchod, který je vyšší. To znamená, že má-li invalidní důchod vyšší než starobní, bude i nadále dostávat stejnou sumu, avšak s tím, že půjde o starobní důchod.