Investice do půdy je běh na dlouhou trať

Zajímavým doplňkem investorů jsou investice do půdy a lesů. Hodnota polností by se časem měla dostat na zahraniční úroveň.
 

Průměrná cena hektarového pole podle Českého statistického úřadu v roce 2011 činila 45 145 korun. Oproti roku 2010 šlo o propad hodnoty o bezmála 11 tisíc korun. Průměr není v tomto případě příliš vypovídající veličina. Cenový vývoj ceny polností zachycuje přiložená tabulka.

Průměrná cena za hektar půdy

Rok Částka
2006 46 086 Kč
2007 51 848 Kč
2008 59 257 Kč
2009 59 471 Kč
2010 56 393 Kč
2011 45 145 Kč
2012 ---*

Zdroj: Český statistický úřad; Poznámka: *) Údaje za rok 2012 nebyly v době zveřejnění příspěvku k dispozici.

Jak se stanovuje cena půdy?

Hodnota půdy se určuje podle její bonity a lokace. Například cena hektarového pole v okrese Praha-Východ může být pětinásobně vyšší než stejná výměra kdesi na Šumavě. Podobně jsou na tom ceny při porovnání mezi Českém a Německem. Zatímco hektar pole s kvalitní černozemí se v Německu může vyšplhat až k sumě 400 tisíc korun, v tuzemsku za stejně velký lán úrodné ornice zaplatíte čtvrtinovou cenu.

Podobně na tom jsou i ceny pronájmů, kterému se odborně říká pachtovné. Zatímco v tuzemsku je průměrné roční pachtovné zhruba 1500 korun za hektar, v Dánsku mohou tamní vlastníci realit získat i desetinásobek této sumy.

Do budoucna lze očekávat rostoucí cenu pronájmu. Důležitější ukazatel však je zvolna se zvyšující hodnota polí, které by se měli přiblížit západním státům Evropy.

Smrk, dub nebo lesní mýtina?

U stanovení hodnoty lesních pozemků platí do určité míry ty samé veličiny jako u půdy. Jen s tím rozdílem, že zatímco pole dokáže plodit každoročně, u lesa je to běh na delší dobu. Jestliže koupíte les během letošního roku, užitek z něho mohou mít až vaši vnuci.

Hektar lesa se dá pořídit za desítky až stovky tisíc korun. Důležitým kritériem je zejména stáří porostu, dále pak zastoupení jednotlivých druhů stromů a to podle jejich četnosti, stáří či kvality podloží. Mezi další faktory patří i terén, jestli je zvažitý anebo rovný, což má vliv na případnou těžbu dřeva. Významným faktorem je spekulace, že cena dřeva v dlouhodobém výhledu poroste. To se odrazí i ve stanovení ceny.

Pro oba typy nemovitostí platí několik společných zásad, které cenu pozemků tlačí nahoru. Podstatný vliv má velikost parcely, případně pak možnost scelení s okolními pozemky. Faktor mluvící pro vyšší cenu má i úrhn ročních srážek. Na vyprahlém poli se zkrátka nic neurodí. Obávat se naopak vysokých srážek nemusíte, neboť v našem podnebném pásmu příliš často nehrozí.

 

Reklama

 

Obsah investia.cz: 55+ | Akcie | Bankovky | Banky | Bohatství | Bydlení | Daně | Dividendy | Důchodová reforma | Důchodové statistiky | Důchody a penze | Ekonomika | Exekuce | Finanční gramotnost | Finanční plán | Finanční plánování | Finanční poradce | Finanční poradenství | Hazard | Hypotéka | Investování | Karty a účty | Konsolidace | Misseling | Podnikání | Pojištění | Práce a dávky | Provize | Půjčky | Rentiér | Sex za peníze | Spoření | Spořící účty | Stavební spoření | Termínované vklady | Úspory | Úvěry a půjčky | Vkladní knížka | Zemědělství | Zlato | Ženy | Životní plánování | Životní pojištění