reklama

Investiční horizont nepodceňujte

redakce dne 29. 07. 2022 - 00:00

Investiční horizonty se používají pro stanovení délky samotné investice. Čas je při investování pro investora nenahraditelný. Odmaže vzniklé ztráty a působí jako hojivý elixír.

Respektive představuje investiční horizont o minimální dobu, po kterou je vhodné ponechat finanční prostředky v rámci jednoho typu aktiv.

Jednou jsi nahoře, jednou dole. Lidová moudrost má vysokou podobnost s akciovými trhy i samotnými akciemi. Stejně jako druhé rčení, že všechno spraví čas. Hledisko času je pro investování stěžejní a nazývá se investiční horizont. Stejně jako volatilita, což je podobnost s houpačkou nebo vlnami, chcete-li jednoduché přirovnání.

Jak zjistím investiční horizont?

Vhodnou délku investičního horizontu zjistíte z prospektu zvolené investice. Pro otevřené podílové fondy jsou délky investičního horizontu od jednoho do pěti a více let. Čím je rizikovější investice, tím úměrně bude investiční horizont delší.

Pro investování do akciových podílových fondů se doporučuje nejméně pětiletý investiční horizont.

Mezi rizikové typy investic patří akciové, případně smíšené fondy. Pro snížení ztráty je nutné delší období, ve kterém se jednak narovnají výrazné poklesy. Hodnota aktiv má tendenci v čase klesat a stoupat. Akciím je nutné dopřát čas, aby se z propadu vrátily zpět na původní úroveň. Lepší než sledovat jeden konkrétní titul je vhodnější nakoupit celý index.

Čtěte také: Superdlouhé investiční horizonty: 30 let a více

Naopak pro investice do méně rizikových nástrojů, typově jde třeba o dluhopisové podílové fondy nebo smíšené fondy, jsou investiční horizonty stanoveny na dobu tři až pět let. Do fondů peněžního trhu je vhodné investovat na dobu alespoň jednoho roku. Před několika lety to ještě byla délka šesti měsíců.

Investiční horizont je časové období, po které držíte svou investici. Především se vyhnete předčasnému ukončení.

Investiční horizonty kopírují bezpečnou dobu, po kterou je vhodné držet finanční instrumenty. Platí pravidlo, že čím je nástroj rizikovější, tím by měl být investiční horizont delší. Pro akcie platí poučka na dobu pěti a více let. Někteří investoři a ekonomové hovoří o investičním horizontu pro akcie i na dvacet a více let.

Dlouhý horizont jako investiční požehnání

Délka investičního horizontu je pro aktivní investování pravým požehnáním. V čase se průměrují nákupy podkladových aktiv. Dražší nákupy vyrovnají levnější v dobách nedostatku a krizí.

V nepříznivých dobách nakupujete levněji, než v dobách blahobytu. Při opravdu špatných dobách se nabízí doporučení navýšit pravidelné úložky maximalizovat užitek. Oproti jednorázovým investicím se vyhnete časování trhu. Nejde o doporučení, že se musí nízké ceny aktiv využít za každou cenu, nýbrž je to ke zvážení každého investora.

Čtěte také: Mantra investora: Riziko, výnos, investiční horizont, likvidita

Investiční poučky radí investovat pravidelně, dlouhodobě a nepřestávat i když se trhům nedaří. Navýšení hodnoty úložek udržte po určitou dobu, například než začnou růst hodnoty na úroveň před poklesem.

Ani předem naplánovaný investiční horizont není všespásný. Připravte se celou investici případně prodloužit, to kdyby se konec investování dostal do poklesu. Striktním prodejem na konci investičního horizontu, kdy jsou trhy dole, zbytečně ztratíte část hodnoty.