reklama

Důchodové investice: Investování do fondů složitě (2. díl)

redakce dne 24. 07. 2013 - 01:00

Investiční tip pro každého, kdo chce na svou penzi nashromáždit dostatečný objem peněz a zároveň maximalizovat možné výnosy.
 

Máte-li do odchodu do důchodu dostatek času, třeba dvě nebo tři desetiletí, a můžete si dovolit měsíčně odložit měsíčně alespoň tisícikorunu, splňujete dvě výchozí podmínky. Ty spočívají v dlouhodobosti a odkládání malých částek. Návod jsme představili v článku Jak na důchodové investice: Investování do fondů jednoduše (1. díl). V tomto příspěvku jsme spočítali, že s měsíční investicí ve výši 1000 korun, která se každoročně valorizuje o tři procenta, přičemž průměrný roční výnos jsou rovněž tři procenta, vygenerujete za 30 let něco přes 873 tisíc korun.

Malá změna přinese navíc 278 tisíc korun

Pro aktuální výpočet upravíme několik vstupních parametrů, díky kterým s měsíční úložkou tisíc korun a s 30letým investičním horizontem přinese další peníze. Podle našich propočtů půjde o sumu 278 tisíc korun navíc. Investiční riziko je přitom srovnatelné jako v předchozím případě.

Princip oné změny spočívá v tom, že reinvestujete jednou investované peníze, nejlépe při využití investičních instrumentů otevřené podílové fondy – akcie. Namísto abyste třicet let zhodnocovaly peníze pouze ve fondech, rozšíříte tyto možnosti o dividendové akcie. Dividendy navíc použijete pro nákup dalších akcií. Jestliže si vše propočítáme, vychází to na papíře dobře. Mějme však na vědomí, že i sebelepší výpočet může být od reality dostatečně odlišný.

Investiční pětiletky

Abychom využili efektu jednou investovaných peněz co nejlépe, rozložíme celé období 30 let na šest pětiletých úseků. První pětiletka bude ve znamení investic do akciových podílových fondů. Druhá až pátá se ponese v duchu investic do podílových fondů a do akcií s možností vyplácení dividend. Poslední časový úsek se ponese v duchu zhodnocování investic v podílových fondech a v akciích. Nebudeme se zabývat uzamykáním výnosů a následně přesouváním kapitálu do méně rizikových investic třeba do termínovaných vkladů a spořicích účtů.

Prvních pět let budou peníze zhodnocovány podle výše uvedeného mechanismu. Každý měsíc bude odložena tisícikoruna, roční zhodnocení bude tříprocentní. Každoročně proběhne tříprocentní valorizace investované částky. Za pět let tak budete mít podle tohoto vzorce na investičním účtu hodnotu 69 500 korun, přičemž vy jste vložili 63 700 korun. Rozdíl mezi oběma sumami představuje výnos, který je navíc osvobozen od daně z příjmů.

Na konci investiční pětiletky, což je doporučený investiční horizont pro případ investic do akciových fondů, veškeré investované peníze z fondu vyjmete a investujete do nákupu dividendových akcií. Nákup akcií bude rozprostřen na období jednoho roku. Tímto budeme průměrovat jednotkovou cenu akcie, aby se nestalo, že vstoupíte na trhu v ten nejméně vhodný okamžik a nakoupíte tehdy, kdy je kapitálový trh na svém vrcholu.

Akcie a dividendy: Dvakrát tři procenta

Výnosový potenciál akcií a dividend je dvojí. Jednak z akcií získáváte tříprocentní dividendu a zároveň se hodnota akcií každoročně zvýší o tři procenta. Platí pravidlo, že z vyšší hodnoty akcií získáte i vyšší dividendové výnosy. Současně musíme uvést, že v prvním roce, kdy nakupujete akcie, se dočkáte pouze výnosů z dividend. Na růstu hodnoty akcií budete benefitovat až v dalších letech.

Mezitím stále odkládáte valorizovanou tisícikorunu do fondů. Celkem tak do fondů během oněch tří dekád odložíte 570 905 korun. Za tři dekády si tak přijdete na 1,15 milionu korun. Rozdíl bude činit zhruba 579 tisíc korun.

Pokud bychom počítali s vyššími výnosy, třeba s pětiprocentním zhodnocením ve fondech a osmiprocentním v akciích a dividendách, dostaneme úplně jiná čísla. Jen se obáváme, že budou tak trochu z říše snů. Proto raději kalkulujeme s nižšími výnosy, které se více přibližují realitě.