reklama

Investování podle životního cyklu

redakce dne 12. 10. 2012 - 01:00

Investice vycházející z jednotlivých fází života svého investora je atraktivní zejména pro pasivní správu.
 

Lidský život má tři velké fáze: dětský věk a dospívání, dospělost a stáří. Na podobném principu fungují investice do fondů a programů životního cyklu. Stejně jako v mládí a dospělosti máte do stáří dostatek času a ve čtyřiceti nepřemýšlíte jako vetchá stařena. Podobné je to s investicemi.

V mladém věku máte vyšší šanci, že případnou ztrátu během ekonomicky aktivního života dohoníte a vyrovnáte, než když budete v penzi.

Investování jako v životě

Investiční programy a fondy životního cyklu vychází ze stejného předpokladu. Na začátku investování máte většinu finančních prostředků v dynamickém až rizikovém profilu.

Během trvání životního cyklu se po malých částech rozpouští riziková složka do konzervativních investic. Ty představují dluhopisy, dluhopisové fondy a fondy peněžního trhu. Na konci investičního horizontu jsou finanční prostředky v rizikové složce minimální, případně žádné. Drtivá většina hodnoty fondu či programu je v konzervativních investicích.

Třífázový investiční model

Investiční strategie fondů či programů životního cyklu je rozdělena do tří fází. V první fázi se investuje do akcií a do aktiv s vysokým potenciálem růstu, což pro investora znamená výnos. Riziko kolísání hodnoty této investice je vyváženo dlouhým investičním horizontem.

Ve druhé fázi se majetek převádí do konzervativnější investičních nástrojů, což jsou na poli investic dluhopisy. Tento přesun mezi jednotlivými třídami aktiv, jako jsou akcie a dluhopisy, zajistí pro investora maximální možnou ochranu před propadem hodnoty fondu či programu před kolísáním kapitálových trhů a pomůže stabilizovat dosažené výnosy.

V poslední fázi je veškerý majetek přesouván do konzervativních investic. Z dynamických forem, jako jsou již uvedené akcie nebo akciové podílové fondy, se finanční prostředky přesouvají do dluhopisů. Tato fáze je vesměs nejkratší a probíhá v posledních několika letech.

Délka investičního horizontu bývá od 20 do 40 let. Vlastní trvání investice záleží na věku investora a jeho požadavcích na výplatu finančních prostředků z investičního programu či fondu.