reklama

Investujte nejen do českých fondů

redakce dne 27. 08. 2012 - 01:00

Při investování do podílových fondů se nezaměřujte jen na ty české, ale investice dostatečně diverzifikujte.
 

Investování do podílových fondů patří mezi drobnými investory k nejrozšířenější formě zhodnocování peněz. Řada z nich se zaměřuje na takové fondy, které investují do tuzemských akciových společností, zemí skupiny BRIC, případně na region střední a východní Evropy. Mít investiční portfolio namíchané výhradně na tyto části světa, nemusí být z dlouhodobého hlediska nejlepší strategie.

Český trh je malý a bezvýznamný

Hlavním argumentem, proč neinvestovat do podílových fondů, jenž se zaměřují na české akcie, je zejména nevyvratitelný fakt, kdy se český burzovní trh podílí na světovém akciovém pouze 0,05 procenty. Máte-li například v portfoliu pětinu nebo třeba i polovinu peněz ve fondech zaměřených na Českou republiku, neúměrně riskujete. Jakmile se dostane tuzemská ekonomika do problémů, hodnota vašich investic významně klesne.

Vysvobození pro investora není ani v trzích východní Evropy, blízkého východu a Afriky. Pro tyto oblasti se používá jednotná zkratka EMEA. Země nacházející se v těchto regionech v sobě zahrnují zhruba 2,65 procenta hodnoty všech světových akcií. Podobně jako v případě českého akciového trhu, tak i trh EMEA nestojí za zmínku.

BRIC vás rovněž nespasí

Investory nespasí ani investice do podílových fondů zaměřených na státy označovaných zkratkou BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína). I když jsou tyto země označovány jako rychle se rozvíjející ekonomiky, mají společný jeden základní element. Tím je podobnost jejich ekonomik. Jakmile začne mít problémy jedna země, dostanou se do nich během krátké doby i zbývající členové tohoto neformálního uskupení. Investovat výhradně do fondů, které se BRICem zabývají, nelze z pohledu diverzifikace rovněž doporučit. Tržní podíl těchto zemí se z globálního hlediska pohybuje okolo sedmi až devíti procent.

EMEA a BRIC ano, ale…

Tímto nechceme brát potenciálním investorům vítr z plachet. Investovat peníze do fondů, které se zaměřují na české akcie, tak i firmy působící v oblasti EMEA nebo BRIC může být dobrou investicí. Jen byste neměli žádný z těchto regionů výrazněji preferovat.

V praxi to pak vypadá tak, že byste neměli držet více než desetinu hodnoty všech investic v podílových fondech nebo investičních certifikátech, které se zaměřují na výše zmíněné trhy. Budete-li držet například pětinu hodnoty vašich investic ve fondech tohoto typu, neúměrně riskujete.